Bé chẳng học, lớn làm gì?''

Ngày 09 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch Bộ phận

Nhóm Thể dục

Cập nhật lúc : 03:49 09/10/2015  

Kế hoạch KẾ HOẠCH HOẠT HOẠT ĐỘNG MÔN THỂ DỤC 2015-2016

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HUẾ             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                        

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC THỂ THAO

NĂM HỌC 2015- 2016

 

 

A.HOẠT ĐỘNG TẠI TRƯỜNG:

I. Ngoại khóa môn Thể dục:

1.Thời gian, địa điểm: Tháng 10 năm 2015, tại Nhà thi đấu của Trường.

2. Đối tượng tham gia: Học sinh khối 6

3.Chủ đề: Kỹ năng sống cho học sinh thông qua các trò chơi với bóng.

4.Hình thức: Mỗi  lớp cử 10-15 học sinh tham gia các trò chơi.

5.Giải thưởng: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba, 04 giải khuyến khích.

6.Dự trù kinh phí:   2.500.000 đ

                               ( Hai triệu năm trăm ngànđồng chẵn)

II. Giải bóng đá cấp cơ sở:

1.Thời gian, địa điểm: Tháng 04 năm 2016, tại sân bóng đá của Trường.

2. Đối tượng tham gia: Học sinh nam, nữ các khối 6,7,8,9.

3.Hình thức thi đấu: Thi đấu loại trực tiếp, theo luật bóng đá 5 người.

4. Giải thưởng: 08 giải nhất, 08 giải nhì, 08 giải ba.

5.Dự trù kinh phí:     5.000.000 đ

 (Năm triệu đồng chẵn)

 

 

 

 

B. THAM GIA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ  

I. Danh sách giáo viên phụ trách bộ môn:

  1. Môn đá cầu : 

Gv phụ trách chính: Phan Tuấn Hữu

      Gv hỗ trợ: Nguyễn Xuân Lợi, Lê Minh Nhật.

  1. Môn điền kinh:

 Gv phụ trách chính Phan Tuấn Hữu

      Gv hỗ trợ: Nguyễn Xuân Lợi, Lê Minh Nhật.

  1. Môn bóng đá nam:  

Gv phụ trách chính: Nguyễn Xuân Lợi

Gv hỗ trợ: Phan Tuấn Hữu.

  1. Môn bóng đá nữ:

 Gv phụ trách chính: Lê Minh Nhật

Gv hỗ trợ: Phan Tuấn Hữu.

  1. Môn Cờ vua:

Gv phụ trách chính: Nguyễn Văn Vững

Gv hỗ trợ: Phan Tuấn Hữu, Lê Minh Nhật, Nguyễn Xuân Lợi

 

 II.Địa điểm và thời gian tập luyện:

               1.Địa điểm tập luyện: Trường THCS Lê Hồng Phong

               2. Thời gian tập luyện :  Bắt đầu tập luyện 09/09/2014 đến  tháng 03/2015

               3. Thời gian tập luyện mỗi buổi:  Từ 16h00  đến  17h30

 

   III.Kế hoạch tập luyện :

    1. Theo điều lệ HKPĐ của Phòng giáo dục năm học: 2015-2016

           2. Tập trung tuyển chọn trước 01 tháng và lên kế hoạch tập luyện ( GV phụ  trách bộ môn)

   IV.Đăng ký, bốc thăm, đưa học sinh đi thi đấu:

              Đăng ký và bốc thăm thi đấu: Trưởng ban TDTT.

              GV phụ trách tập luyện sẽ lập danh sách vđv + Đưa h/s đi khám sức khỏe và thi đấu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                DỰ TRÙ KINH PHÍ HKPĐ:

       1. Môn cờ vua :

a.Bồi dưỡng Giáo viên và học sinh thi đấu:

    - 08 hs x 20.000d x 04 buổi                                                        =      640.000 đ

    - 01 gv x 30.000d x 04 buổi                                                        =      120.000 đ

b. Tiền nước + tiền xe x 04 buổi                                                     =      400.000 đ

c. Bồi dưỡng Gv và học sinh tập luyện:

 - Mời HLV 08 tiết/tháng ( 50.000d/ tiết) * 2 tháng                       =       800.000 đ

 - Tiền nước 08 hs x 5000d x 30 buổi                                             =    1.200.000 đ

                  d. Tiền thẻ VĐV 5.000d x 8hs                                                        =         40.000 đ

 

        * Tổng dự trù kinh phí:                                                                                  3.200.000 đ

                                              ( Ba triệu hai trăm ngàn đồng chẵn)

    2. Môn điền kinh:

 

a.Bồi dưỡng Giáo viên và học sinh thi đấu :

   - 20 hs x 20.000 đ x 04 buổi                                                        =  1.600.000 đ                                               

   - 02 gv x 30.000 đ x 04 buổi                                                        =     240.000 đ

b. Tiền nước + tiền xe x 04 buổi                                                     =      400.000 đ

c. Bồi dưỡng học sinh tập luyện:

              - Tiền nước 20 hs  x 5000đ/buổi x 30 buổi                                   =   3.000.000 đ

            d. Tiền thẻ VĐV 5.000 đ x 20 hs                                                    =      100.000 đ

             e.Tiền khám sức khỏe 20 hs x 10.000 đ                                         =      200.000 đ

        *Tổng dự trù kinh phí:                                                                           5.540.000 đ

                                      ( Năm triệu năm trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn)

 

  3. Môn bóng đá nam:

 a. Bồi dưỡng Giáo viên và học sinh thi đấu vòng loại:

     - 12 hs x 20.000 đ x 03 buổi                                                         =    720.000 đ                                                

     - 02 gv x 30.000 đ x 03 buổi                                                         =    180.000 đ

b. Tiền nước + tiền xe x 03 buổi                                                        =    450.000 đ

c. Bồi dưỡng  học sinh tập luyện:

             - Tiền nước 12 hs  x 5000 đ/buổi x 30 buổi                                      =  1.800.000 đ

             d. Tiền thẻ VĐV5.000 đ x 12 hs                                                        =      60.000 đ

             e.Tiền khám sức khỏe 12 hs x 10.000d                                              =    120.000 đ

        *Tổng dự trù kinh phí:                                                                             3.330.000 đ

                                        ( Ba triệu ba trăm ba mươi ngàn đồng chẵn )

                                            

 

 PHƯƠNG ÁN VÀO VÒNG TRONG:

 

        * Vòng tứ kết- bán kết- Chung kết:

            -Tiền bồi dưỡng giáo viên và học sinh:                                

              12 hs x 20.000 đ                                                                                    =      240.000 đ

   2 gv x 30.000 đ                                                                                    =        60.000 đ                                                                                                                     -  Tiền nước 1 trận                                                                                  =      200.000 đ               

            - Tiền xe :     1 trận                                                                                 =      300.000 đ

 

          * Dự trù kinh phí:                                                                                         800.000 đ/ trận

 

 

                                               ( Tám trăm ngàn đồng/ trận  )

 

 4. Môn bóng đá nữ:

 

a. Bồi dưỡng Giáo viên và học sinh thi đấu vòng loại:

     - 12 hs x 20.000 đ x 03 buổi                                                         =    720.000 đ                                                

     - 02 gv x 30.000 đ x 03 buổi                                                         =    180.000 đ

b. Tiền nước + tiền xe x 03 buổi                                                        =    450.000 đ

c. Bồi dưỡng Gv và học sinh tập luyện:

             - Tiền nước 12 hs  x 5000 đ/buổi x 30 buổi                                       = 1800.000 đ

             d. Tiền thẻ VĐV 5.000 đ x 12 hs                                                          =  60.000 đ

             e.Tiền khám sức khỏe 12 hs x 20.000d                                               =  120.000 đ

      *Tổng dự trù kinh phí:                                                                                3.330.000 đ

 

                                            ( Ba triệu ba trăm ba mươi ngàn đồng chẵn )

 PHƯƠNG ÁN VÀO VÒNG TRONG:

 * Vòng tứ kết- bán kết- Chung kết:

            -Tiền bồi dưỡng giáo viên và học sinh:                                

              12 hs x 20.000 đ                                                                                    =      240.000 đ

   2 gv x 30.000 đ                                                                                    =        60.000 đ                                                                                                                     -  Tiền nước 1 trận                                                                                  =      200.000 đ               

            - Tiền xe :     1 trận                                                                                 =      300.000 đ

 

          * Dự trù kinh phí:                                                                                       800.000 đ/ trận         

                                                   ( Tám trăm ngàn đồng/ trận  )

 

 

 

 

 5.Môn đá cầu

    a. Bồi dưỡng Giáo viên và học sinh thi đấu :

- 8 hs x 20.000 đ x 04 buổi                                                            =      640.000 đ                                                

- 02 gv x 30.000d x 04 buổi                                                           =      240.000 đ

    b. Tiền nước + tiền xe x 04 buổi                                                      =      400.000 đ

    c. Bồi dưỡng  học sinh tập luyện:

             - Tiền nước 8 hs  x 5000 đ /buổi x 30 buổi                                  =    1.200.000 đ

          d. Tiền thẻ VĐV 5.000 đ x 8 hs                                                      =         40.000 đ

          e.Tiền khám sức khỏe 8hs x 10.000 đ                                             =         80.000 đ

     *Tổng dự trù kinh phí:                                                                             2.600.000 đ

                                        ( Hai triệu sáu trăm ngàn đồng chẵn)

 

*Tổng dự trù kinh phí tham gia HKPĐ thành phố năm học 2015- 2016:      18.000.000 đ

*Tổng dự trù kinh phí hoạt động tại trường năm học 2015-2016:

            ( Ngoại khóa Môn TD + Bóng đá cấp cơ sở )                                           7.500.000đ

 

                                                                                                                  TC:      25.500.000đ

                       

                                ( Hai mươi lăm triệu năm trăm ngàn đồng chẵn)

 

 

 C. ĐĂNG KÝ CHỈ TIÊU

      Xếp vị trí từ thứ 1 đến thứ 5 toàn đoàn HKPĐ thành phố năm học 2015 – 2016.

 

 D. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:

    1. Mua 20 quả bóng đá và 22 bộ quần áo thi đấu bóng đá.

    2. Mua 100 quả cầu đá cho đội tuyển tập luyện.

    3. Đề nghị nhà Trường bố trí cho 01 kho chứa đồ dùng dạy học môn Thể dục.

 

 

 

                                                                                        Duyệt của Ban giám hiệu

                                                                                                   Hiệu trưởng