Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "

Ngày 20 tháng 11 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Hoạt động đoàn thể » Chi bộ

Chi bộ

Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017
Ngày 12-11-2015, trường THCS Lê Hồng Phong tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017