Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Ngày 12 tháng 11 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Hoạt động đoàn thể

Hoạt động đoàn thể

Lễ kết nạp Đảng viên mới
Ngày 30 tháng 12 năm 2016, Chi bộ trường THCS Lê Hồng Phong đã tổ chức kết nạp Đảng viên mới cho đồng chí Phan Tuấn Hữu