Sự thông minh và tính cách là mục tiêu thật sự của giáo dục''

Ngày 07 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Hoạt động đoàn thể » Chi bộ

Chi bộ

Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017
Ngày 12-11-2015, trường THCS Lê Hồng Phong tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017