Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 15 tháng 11 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Các văn bản giáo viên cần biết

Các văn bản giáo viên cần biết

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Quy chế thi đua khen thưởng 45/2013/QĐ-UBND

QUY CHẾ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ (Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2013/QĐ-UBND ngày 11/11/2013 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

Công văn số: 10227/THPT V/v Hướng dẫn đánh giá xếp loại giờ dạy ở bậc trung học

Công văn số: 10227/THPT V/v Hướng dẫn đánh giá xếp loại giờ dạy ở bậc trung học     Để đảm bảo sự đồng bộ và thống nhất tương đối giữa các địa phương trong việc đánh giá giờ dạy của tổ...