Thứ Hai, 18/11/2019

Buổi sáng

- Chào cờ đầu tuần

- 8h00: Họp Tổ văn phòng

Buổi chiều

- Học bình thường

- 15h10: Tổ TD-Nhạc-M.Thuật Ngoại Khóa

Thứ Ba, 19/11/2019

Buổi sáng

- Học bình thường

- Kiểm tra công tác vệ sinh: C.My

- Nộp kế hoạch tổ chức “ Nếp sống văn minh đô thị cho PGD”: C.Lai

Buổi chiều

- Học bình thường.

- 14h00: Họp lấy ý kiến thí điểm NAMA tại TH Quang Trung: T.Tuấn

- 16h00: Lao động toàn trường ( những lớp không học có thể lao động lúc 14h00)

Thứ Tư, 20/11/2019

Buổi sáng

- Học bình thường.

- Bồi dưỡng qua mạng trang http://taphuan.csdl.edu.vn: C.Nhung

- Lê kế hoạch cụ thể và dự trù kinh phí tổ chức thi vẽ tranh tuyên truyền nếp sống văn minh đô thị: C.Lai; T.Vững; C.Việt Hà; T.Linh; C.D.Trang.

Buổi chiều

- 14h00: Tổ chức lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 ( Nam: cà vạt; Nữ: áo dài)

Thứ Năm, 21/11/2019

Buổi sáng

- Học bình thường

- Tổ chức Giải bóng đá cấp trường: K6,7: Nữ; K8,9: Nam

Buổi chiều

-13h30: Học tiếng Anh giao tiếp K6

- 13h30: Tổ chức Giải bóng đá cấp trường: K6,7: Nữ; K8,9: Nam ( theo lịch)

-14h00: Trình bày TTNNĐ tại trường: BGH; T.Đức; HS ( P.Tin)

Thứ Sáu, 22/11/2019

Buổi sáng

- Học bình thường

- Nộp hồ sơ TTNNĐ tại PGD: T.Đức; C.Tín

- 7h30: Tham gia bồi dưỡng Chương trình GD phổ thông 2018 ( từ 22/11 đến 24/11): C.Nhung

- 8h00: Bốc thăm đá cầu tại THCS Phạm Văn Đồng: T.Hữu.

Buổi chiều

-  Học bình thường

- 13h45: Bồi dưỡng HSG Tỉnh tại THCS Nguyễn Chí Diểu: T.Tuấn

- 16h00: lao động theo khu vực

Thứ Bảy, 23/11/2019

Buổi sáng

- 7h00: Tổ chức Giải bóng đá cấp trường: K6,7: Nữ; K8,9: Nam ( theo lịch)

Buổi chiều

- 14h00: Họp tổ dự giờ, thao giảng (hoàn thành thao giảng trước 2/12)

- Giới hạn chương trình thi HK1: hết tuần 16

Chủ Nhật, 24/11/2019

Buổi sáng

- 8h30 ngày 25/11: Nộp hồ sơ PCGD tại Cơ sở 2-TT GDTX tỉnh ( 11 Đống Đa): C.Lai; T.Đức; C.Tín; C.Trang