Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù ''

Ngày 15 tháng 11 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Hoạt động Tổ - Bộ phận

Hoạt động Tổ - Bộ phận

ngoại khoá: Rung Chuông Vàng “Em yêu biển đảo quê hương”
Thực hiện nhiệm vụ năm học, tổ Sử - Địa - Công nghệ đã tổ chức ngoại khóa năm học 2017-2018