Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù ''

Ngày 15 tháng 11 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Tài liệu

Tài liệu

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Bài dự thi liên môn cấp Tỉnh của trường THCS Lê Hồng Phong

Linh tải: https://drive.google.com/file/d/0B9VedOyBGLKTQmJxY0xCVnI3d1EtY3h4TUV0WkpYdnpJTkFR/view?usp=sharing   https://drive.google.com/file/d/0B_X-NW_FhRzFRk1EN3laNFZ2Q1k/view?usp=sharing

Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên (2)

Đây là tài liệu bồi dưỡng thường xuyên do Bộ GD&ĐT ban hành tháng 09/2013. Khi mở các file quý thầy cô nhập password: 123456.

Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên (1)

Đây là tài liệu bồi dưỡng thường xuyên do Bộ GD&ĐT ban hành tháng 09/2013. Khi mở các file quý thầy cô nhập password: 123456.

Sơ đồ trường

Hình ảnh toàn thể trường THCS Lê Hồng Phong

Phân phối chương trình môn Toán áp dụng từ năm học 2012 - 2013

Phân phối chương trình môn Toán đã được thống nhất trong mạng lưới chuyên môn của Phòng GD&ĐT TP Huế áp dụng từ năm học 2012 - 2013 

Thay đổi thuộc tính file

Thay đổi thuộc tính file