Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 07 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Hoạt động đoàn thể

Hoạt động đoàn thể

Lễ kết nạp Đảng viên mới
Ngày 30 tháng 12 năm 2016, Chi bộ trường THCS Lê Hồng Phong đã tổ chức kết nạp Đảng viên mới cho đồng chí Phan Tuấn Hữu