Dạy tức là học hai lần''

Ngày 09 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch Bộ phận

Nhóm Thể dục

Cập nhật lúc : 14:05 04/10/2016  

Kế hoạch KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG MÔN THỂ DỤC NĂM HỌC: 2016-2017

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HUẾ             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                           Huế, ngày 21 tháng 08 năm 2016

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC THỂ THAO

NĂM HỌC 2016- 2017

A.HOẠT ĐỘNG TẠI TRƯỜNG:

I. HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP TRƯỜNG

Giải bóng đá cấp cơ sở:

1.Thời gian, địa điểm: Tháng 10 năm 2016, tại sân bóng đá của Trường.

2. Đối tượng tham gia: Học sinh nam, nữ các khối 6,7,8,9.

3.Hình thức thi đấu: Thi đấu loại trực tiếp, theo luật bóng đá 5 người.

4. Giải thưởng: 08 giải nhất, 08 giải nhì, 08 giải ba.

5.Dự trù kinh phí:  5.000.000 đ

B. THAM GIA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ  

I. Danh sách giáo viên phụ trách bộ môn:

1.Môn đá cầu :

Gv phụ trách: Phan Tuấn Hữu.

2.Môn điền kinh:

Gv phụ trách: Phan Tuấn Hữu, Lê Minh Nhật

3.Môn bóng đá nam:

Gv phụ trách: Phan Tuấn Hữu, Nguyễn Văn Vững

4.Môn bóng đá nữ:

Gv phụ trách : Lê Minh Nhật, Nguyễn Xuân Lợi

5.Môn Cờ vua:

Gv phụ trách : Nguyễn Văn Vững

6.Môn Cầu lông:

Gv phụ trách : Nguyễn Xuân Lợi

II.Địa điểm và thời gian tập luyện:

               1.Địa điểm tập luyện: Trường THCS Lê Hồng Phong

               2. Thời gian tập luyện :  Bắt đầu tập luyện 09/09/2016 đến  tháng 04/2016

               3. Thời gian tập luyện mỗi buổi:  Từ 15h30 đến 17h30

III.Kế hoạch tập luyện :

1.Theo điều lệ HKPĐ của Phòng giáo dục năm học: 2016-2017

2.Tập trung tuyển chọn trước 01 tháng và lên kế hoạch tập luyện ( GV phụ  trách bộ môn)

IV.Đăng ký, bốc thăm, đưa học sinh đi thi đấu:

     Đăng ký, chuẩn bị hồ sơ và bốc thăm thi đấu: giáo viên phụ trách từng bộ môn đảm nhiệm.

V. Dự trù kinh phí:

 1. Môn cờ vua :

 a.Bồi dưỡng Giáo viên và học sinh thi đấu:

 - 08 hs x 20.000đ x 04 buổi                                                                                                    640.000 đ

 b. Tiền nước + tiền xe x 04 buổi                                                                                             400.000 đ

 c. Bồi dưỡng Gv và học sinh tập luyện:

 - Giáo viên bồi dưỡng :                           30 tiết x 21.000 đ                                                   630.00đ

- Tiền nước 08 hs x 5000d x 30 buổi                                                                                    1.200.000 đ

 d. Tiền thẻ VĐV 5.000d x 8hs                                                                                                  40.000 đ

 

        * Tổng dự trù kinh phí:                                                                                              2.910.000 đ

 

2. Môn điền kinh:

 a.Bồi dưỡng học sinh thi đấu :

 - 20 hs x 20.000 đ x 04 buổi                                                                                                1.600.000 đ                                                

 b. Tiền nước + tiền xe x 04 buổi                                                                                            400.000 đ

 c. Bồi dưỡng tập luyện:                          30 tiết x 21.000 đ                                                    630.00đ

 - Tiền nước 20 hs  x 5000đ/buổi x 30 buổi                                                                         3.000.000 đ

 - Tiền giáo viên bồi dưỡng:                       40 tiết x 21.000 đ                                                 840.000đ

d. Tiền thẻ VĐV 5.000 đ x 20 hs                                                                                            100.000 đ

e.Tiền khám sức khỏe 20 hs x 10.000 đ                                                                                  200.000 đ

    

  *Tổng dự trù kinh phí:                                                                                              6.770.000 đ

 

3. Môn bóng đá nam:

 a. Bồi dưỡng học sinh thi đấu vòng loại:

- 12 hs x 20.000 đ x 03 buổi                                                                                                     720.000 đ                                                 

 b. Tiền nước + tiền xe x 03 buổi                                                                                              450.000 đ

 c. Bồi dưỡng tập luyện:

- Tiền nước:     12 hs  x 5000 đ/buổi x 30 buổi                                                                      1.800.000 đ

- Giáo viên bồi dưỡng:                                 30 tiết x 21.000 đ                                                 630.000đ

d. Tiền thẻ VĐV:        5.000 đ x 12 hs                                                                                        60.000 đ

 e.Tiền khám sức khỏe:       12 hs x 10.000 đ                                                                            120.000 đ

 *Tổng dự trù kinh phí:                                                                                                       3.780.000 đ

                                                    

                                                PHƯƠNG ÁN VÀO VÒNG TRONG:

        * Vòng tứ kết- bán kết- Chung kết:             

Tiền bồi dưỡng giáo viên và học sinh:                                

            - 12 hs x 20.000 đ                                                                                         240.000 đ

            -  Tiền nước 1 trận                                                                                        200.000 đ               

            - Tiền xe :     1 trận                                                                                       300.000 đ

                                                                                              

     * Dự trù kinh phí:                                                                                          740.000 đ/ trận

4. Môn bóng đá nữ:

 a. Bồi dưỡng Giáo viên và học sinh thi đấu vòng loại:

- 12 hs x 20.000 đ x 03 buổi                                                                                                      720.000 đ                                                 

 b. Tiền nước + tiền xe x 03 buổi                                                                                               450.000 đ

 c. Bồi dưỡng tập luyện:

- Tiền nước 12 hs  x 5000 đ/buổi x 30 buổi                                                                            1.800.000 đ

- Tiền giáo viên bồi dưỡng:

d. Tiền thẻ VĐV 5.000 đ x 12 hs                                                                                                  60.000 đ

 e.Tiền khám sức khỏe 12 hs x 20.000d                                                                                      120.000 đ

      *Tổng dự trù kinh phí:                                                                                             3.780.000 đ

                                              PHƯƠNG ÁN VÀO VÒNG TRONG:

        * Vòng tứ kết- bán kết- Chung kết:             

Tiền bồi dưỡng giáo viên và học sinh:                                

            - 12 hs x 20.000 đ                                                                                         240.000 đ

            -  Tiền nước 1 trận                                                                                        200.000 đ               

            - Tiền xe :     1 trận                                                                                       300.000 đ

                                                                                              

     * Dự trù kinh phí:                                                                                          740.000 đ/ trận

 5.Môn đá cầu:

 a. Bồi dưỡng thi đấu :

 - 8 hs x 20.000 đ x 06 buổi                                                                                                       960.000 đ                                                  b. Tiền nước + tiền xe x 06 buổi                                                                                                600.000 đ

c. Bồi dưỡng tập luyện:

- Tiền nước 8 hs  x 5000 đ /buổi x 30 buổi                                                                             1.200.000 đ

 - Tiền giáo viên bồi dưỡng:                   30 tiết x 21.000 đ                                                        630.000đ

 d. Tiền thẻ VĐV 5.000 đ x 8 hs                                                                                                   40.000 đ

 e.Tiền khám sức khỏe 8hs x 10.000 đ                                                                                          80.000 đ

 *Tổng dự trù kinh phí:                                                                                                         3.510.000 đ

 6.Môn cầu lông:

a. Bồi dưỡng thi đấu :

 - 6 hs x 20.000 đ x 06 buổi                                                                                                     720.000 đ                                                  b. Tiền nước + tiền xe x 06 buổi                                                                                              600.000 đ

c. Bồi dưỡng tập luyện:

- Tiền nước 6 hs  x 5000 đ /buổi x 30 buổi                                                                              900.000 đ

 - Tiền giáo viên bồi dưỡng:                              30 tiết x 21.000 đ                                          630.000đ

 d. Tiền thẻ VĐV 5.000 đ x 6 hs                                                                                                           30.000 đ

 e.Tiền khám sức khỏe 6hs x 10.000 đ                                                                                       60.000 đ

*Tổng dự trù kinh phí:                                                                                                       2.940.000 đ

                    

 

 

 

         TỔNG DỰ TRÙ KINH PHÍ THAM GIA HKPĐ CẤP THÀNH PHỐ                                                  

NĂM HỌC  2016- 2017:

                    

                                                                                                                                      25.170.000đ

                                    

                                ( Hai mươi lăm triệu một trăm bảy mươi ngàn đồng )

         

C.ĐĂNG KÝ CHỈ TIÊU:

B/đá nam: Vào vòng 2

B/đá nữ:    Vào vòng 2

Đá cầu:      02 Huy chương Đồng

Cờ vua:      01 Huy chương Vàng

Bóng bàn:  01 Huy chương Đồng

Cầu lông:   02 Huy chương Đồng       

Đ/kinh:   04 HC Vàng; 03 HC Bạc; 02 HC Đồng

    Xếp vị thứ không quá 05 . Giải Toàn Đoàn.

 

D.KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:

    1. Mua 3 đồng hồ bấm giây

    2. Mua 100 quả cầu đá cho đội tuyển tập luyện.

    3. Mua 15 quả bóng ném 250g

    4. Mua 3 ống cầu lông tập luyện

    5. Mua 04 còi

 

        

            Phê duyệt                                                                                           Người lập kế hoạch

          Hiệu trưởng

 

 

  

                                                                                                                              Phan Tuấn Hữu