Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''

Ngày 09 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch Bộ phận

Nhóm Thể dục

Cập nhật lúc : 09:28 03/10/2017  

Kế hoạch KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG MÔN THỂ DỤC NĂM HỌC 2017-2018

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HUẾ             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                           Huế, ngày 07 tháng 09 năm 2017

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC THỂ THAO

NĂM HỌC 2017- 2018

 

  1. A.    HOẠT ĐỘNG TẠI TRƯỜNG:

 NGOẠI KHÓA:   RÈN LUYỆN KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH KHỐI 6.

1.Thời gian, địa điểm: Tháng 9 năm 2017, tại nhà thi Đấu Đa Năng của Trường.

2. Đối tượng tham gia: Học sinh nữ các khối 6-7

3.Dự trù kinh phí: 2.000.000đ

a. Chuẩn bị cơ sở vật chất: 1.000.000đ

b. phần thưởng cho học sinh: 1.000.000đ

 

 

  1. B.     THAM GIA GIẢI VIỆT DÃ:

        “ CÙNG SACOMBANK CHẠY VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỘNG”

1.Thời gian : Tháng 10/2017

2.Dự trù kinh phí:

- Tiền xe di chuyển                                                                                             500.000đ

-Bồi dưỡng học sinh tập luyện : 20hs x5.000đ/buổi x20 buổi                        2.000.000đ                                                                 

-Bồi dưỡng giáo viên :                30 tiết x 21.000đ                                            630.000đ

                                                                                             

    TỔNG DTKP : 3.130.000đ

 

 

 

 

 

 

      C. THAM GIA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ  

I. Danh sách giáo viên phụ trách bộ môn:

1.Môn đá cầu :

Gv phụ trách: Phan Tuấn Hữu.

2.Môn điền kinh:

Gv phụ trách: Phan Tuấn Hữu, Lê Minh Nhật

3.Môn bóng đá nam:

Gv phụ trách: Phan Tuấn Hữu, Nguyễn Văn Vững

4.Môn bóng đá nữ:

Gv phụ trách : Lê Minh Nhật, Nguyễn Xuân Lợi

5.Môn Cờ vua:

Gv phụ trách : Nguyễn Văn Vững

6.Môn Cầu lông:

Gv phụ trách : Nguyễn Xuân Lợi

7. Môn  Bóng bàn:

GV phụ trách: Nguyễn Xuân Lợi

8.Môn Bơi lội:

GV phụ trách: Phan Tuấn Hữu

II.Địa điểm và thời gian tập luyện:

               1.Địa điểm tập luyện: Trường THCS Lê Hồng Phong

               2. Thời gian tập luyện :  Bắt đầu tập luyện 09/09/2017 đến  tháng 03/2018

               3. Thời gian tập luyện mỗi buổi:  Từ 16h00 đến 17h30

III.Kế hoạch tập luyện :

1.Theo điều lệ HKPĐ của Phòng giáo dục năm học: 2017-2018

2.Tập trung tuyển chọn trước 01 tháng và lên kế hoạch tập luyện ( GV phụ  trách bộ môn)

IV.Đăng ký, bốc thăm, đưa học sinh đi thi đấu:

     Đăng ký, chuẩn bị hồ sơ và bốc thăm thi đấu: giáo viên phụ trách từng bộ môn đảm nhiệm.

V. Dự trù kinh phí:

1. Môn cờ vua :

 a.Bồi dưỡng Giáo viên và học sinh thi đấu:

 - 08 hs x 20.000đ x 04 buổi                                                                                                    640.000 đ

 b. Tiền nước + tiền xe x 04 buổi                                                                                        2. 000.000 đ

 c. Bồi dưỡng Gv và học sinh tập luyện:

 - Giáo viên bồi dưỡng :                           30 tiết x 21.000 đ                                                   630.00đ

- Tiền nước 08 hs x 5000d x 30 buổi                                                                                   1.200.000 đ

 

        * Tổng dự trù kinh phí:                                                                                            4.470.000 đ

2. Môn điền kinh:

 a.Bồi dưỡng học sinh thi đấu :

 - 20 hs x 20.000 đ x 02 buổi                                                                                                  800.000 đ                                                

 b. Tiền nước + tiền xe x 02 buổi                                                                                        2. 000.000 đ

 c. Bồi dưỡng tập luyện

 - Tiền nước 20 hs  x 5000đ/buổi x 30 buổi                                                                        3.000.000 đ

 - Tiền giáo viên bồi dưỡng: 02 gv x 30 tiết x 21.000đ                                                      1.260.000đ

d.Tiền khám sức khỏe 20 hs x 10.000 đ                                                                                200.000 đ

*Tổng dự trù kinh phí:                                                                                              7.260.000 đ

3. Môn bóng đá nam:

 a. Bồi dưỡng học sinh thi đấu vòng loại:

- 12 hs x 20.000 đ x 03 buổi                                                                                                     720.000 đ                                                 

 b. Tiền nước + tiền xe x 03 buổi                                                                                          2.100.000đ

 c. Bồi dưỡng tập luyện:

- Tiền nước:     12 hs  x 5000 đ/buổi x 30 buổi                                                                      1.800.000 đ

- Giáo viên bồi dưỡng:          02 gv x 30 tiết x 21.000đ                                                         1.260.000đ

 

*Tổng dự trù kinh phí:                                                                                                        5.880.000đ

                                                PHƯƠNG ÁN VÀO VÒNG TRONG:

        * Vòng tứ kết- bán kết- Chung kết:             

Tiền bồi dưỡng giáo viên và học sinh:                                

            - 12 hs x 20.000 đ                                                                                    240.000 đ

            -  Tiền nước 1 trận                                                                                   200.000 đ               

            - Tiền xe :     1 trận                                                                                  500.000 đ

         * Dự trù kinh phí:                                                                                         940.000 đ/ trận

4. Môn bóng đá nữ:

a. Bồi dưỡng học sinh thi đấu vòng loại:

- 12 hs x 20.000 đ x 03 buổi                                                                                                     720.000 đ                                                

 b. Tiền nước + tiền xe x 03 buổi                                                                                          2.100.000đ

 c. Bồi dưỡng tập luyện:

- Tiền nước:     12 hs  x 5000 đ/buổi x 30 buổi                                                                      1.800.000 đ

- Giáo viên bồi dưỡng:          02 gv x 30 tiết x 21.000đ                                                         1.260.000đ

*Tổng dự trù kinh phí:                                                                                                        5.880.000đ

                                              PHƯƠNG ÁN VÀO VÒNG TRONG:

* Vòng tứ kết- bán kết- Chung kết:                     

Tiền bồi dưỡng giáo viên và học sinh:                                

            - 12 hs x 20.000 đ                                                                                    240.000 đ

            -  Tiền nước 1 trận                                                                                   200.000 đ               

            - Tiền xe :     1 trận                                                                                  500.000 đ

          * Dự trù kinh phí:                                                                                        940.000 đ/ trận

 5.Môn đá cầu:

 a. Bồi dưỡng thi đấu :

 - 8 hs x 20.000 đ x 04 buổi                                                                                                       640.000 đ                                                  b. Tiền nước + tiền xe x 06 buổi                                                                                               600.000 đ

c. Bồi dưỡng tập luyện:

- Tiền nước 8 hs  x 5000 đ /buổi x 30 buổi                                                                             1.200.000 đ

 - Tiền giáo viên bồi dưỡng:                   30 tiết x 21.000 đ                                                        630.000đ

d.Tiền khám sức khỏe 8hs x 10.000 đ                                                                                          80.000 đ

e. Mua Cầu tập luyện:

- 100 cái x 6000đ                                                                                                                       600.000đ

g. Mua Giày thi đấu:

05 đôi x 300.0000đ                                                                                                                   1.500.000đ

*Tổng dự trù kinh phí:                                                                                                       5.250.000đ

 6.Môn cầu lông:

a. Bồi dưỡng thi đấu :

 - 8 hs x 20.000 đ x 04 buổi                                                                                                     640.000 đ                                                  b. Tiền nước + tiền xe x 04 buổi                                                                                              600.000 đ

c. Bồi dưỡng tập luyện:

- Tiền nước 8 hs  x 5000 đ /buổi x 30 buổi                                                                          1.200.000 đ

 - Tiền giáo viên bồi dưỡng:                   01gv x 30 tiết x 21.000 đ                                         630.000đ

 d. Tiền thẻ VĐV 5.000 đ x 6 hs                                                                                                           30.000 đ

 e.Tiền khám sức khỏe 8hs x 10.000 đ                                                                                       80.000 đ

g. Mua cầu tập luyện:     05 ống Cầu x 200.000đ                                                                  1.000.000đ

*Tổng dự trù kinh phí:                                                                                                       4.150.000đ

7. Môn Bóng bàn:                   

a. Bồi dưỡng thi đấu :

 - 6 hs x 20.000 đ x 04 buổi                                                                                                     480.000 đ                                                  b. Tiền nước + tiền xe x 04 buổi                                                                                           1.200.000 đ

c. Bồi dưỡng tập luyện:

- Tiền nước 6 hs  x 5000 đ /buổi x 30 buổi                                                                              900.000 đ

 - Tiền giáo viên bồi dưỡng:                   01gv x 30 tiết x 21.000 đ                                         630.000đ

d.Tiền khám sức khỏe 6hs x 10.000 đ                                                                                       60.000 đ

e. Mua Cầu tập luyện:     05 hộp bóng x 120.000đ                                                                  600.000đ

*Tổng dự trù kinh phí:                                                                                                       3.870.000đ

8. Môn Bơi lội:    

a. Bồi dưỡng thi đấu :

 - 6 hs x 20.000 đ x 04 buổi                                                                                                     480.000 đ                                                  b. Tiền nước + tiền xe x 04 buổi                                                                                           1.200.000 đ

c. Bồi dưỡng tập luyện:

- Tiền nước 6 hs  x 5000 đ /buổi x 30 buổi                                                                              900.000 đ

 - Tiền giáo viên bồi dưỡng:                   01gv x 30 tiết x 21.000 đ                                         630.000đ

d.Tiền khám sức khỏe 6hs x 10.000 đ                                                                                       60.000 đ

e. Mua vé tập luyện:  06hs x 15.000đ x 30.000đ                                                                   2.700.000đ

*Tổng dự trù kinh phí:                                                                                                        5.970.000đ

 

         TỔNG DỰ TRÙ KINH PHÍ THAM GIA HKPĐ CẤP THÀNH PHỐ                                                  

NĂM HỌC  2017- 2018

                    

                                                                    42.730.000đ

                    ( Bốn mươi hai triệu bảy trăm ba mươi ngàn đồng )

         

  • Ghi chú: Chưa tính kinh phí cho các trận Bóng đá vào Vòng tứ kết- bán kết- Chung kết:

                                                     940.000 đ/ trận

D.ĐĂNG KÝ CHỈ TIÊU:

1.Cờ vua: 02 giải

2.BĐ nam nữ: Tứ kết

3.Cầu lông: 02 giải

4.B.bàn: 02 giải

5.Bơi: 01 giải

6.Đ. Cầu: 02 giải

7.Đ.kinh : 07 giải

8.Sacombank: Nhì toàn đoàn

9.HKPĐ: KK toàn đoàn

E.KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:         1.Mua 3 đồng hồ bấm giây    

                                                        2.Mua 05 đôi giày điền kinh.

                                                       3.Mua 15 quả bóng ném 250g

            Phê duyệt                                                                                           Người lập kế hoạch

          Hiệu trưởng

 

 

  

                                                                                                                              Phan Tuấn Hữu