Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "

Ngày 09 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch Bộ phận

Nhóm Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 23:26 09/10/2013  

Kế hoạch Kế hoạch phong trào mĩ thuật 2013- 2014

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO MĨ THUẬT

NĂM HỌC 2013 _ 2014

 1. Hình thành đội học sinh có năng khiếu hội họa:
  1. Hình thức thực hiện:

Trong quá trình giảng dạy giáo viên bộ môn Mĩ thuật phát hiện những học sinh có năng khiếu về hội họa nhằm tạo nguồn để tham gia các cuộc thi về Mĩ thuật do Hội đồng Đội, Phòng GD,… tổ chức.

 1. Giáo viên phụ trách:

-         Thầy Lê Hải Linh _ Tìm học sinh có năng khiếu về hội họa ở 2 khối lớp 6 và 8.

-         Cô Trần Thị Việt Hà _ Tìm học sinh có năng khiếu về hội họa ở 2 khối lớp 7 và 9.

 1. Tham gia các hoạt động liên quan đến Mĩ thuật trong năm học 2013_ 2014.

Triển khai kế hoạch tham gia, gửi bài dự thi theo công văn đúng thời gian quy định.

 1. Kế hoạch phong trào Mĩ thuật cấp cơ sở năm học 2013_ 2014

A_ Kế hoạch 1: Hội thi làm báo tường chào mừng “ Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11”.

 1. 1.     Hình thức:

a, Nội dung: Thể hiện lòng kính trọng, thương mến, biết ơn đối với thầy cô, tình bạn bè,…..

b, Đối tượng tham gia: 28 lớp trong toàn trường.

c, Khổ giấy: Báo tường được thể hiện trên khổ giấy Roky.

d, Chất liệu: Màu nước, màu sáp, xé gián, ……

e, Thêt loại: thơ, truyện ngắn, tục ngữ, ca dao, vè, nhạc, truyện cười,…..

 1. 2.     Dự trù kinh phí:

a, Giải thưởng:

-         Giải nhất 4 giải 4 khối:  50.000đ/ 1 giải    x 4   =    200.000đ

-         Giải nhì 4 giải 4 khối:    40.000đ/ 1 giải    x 4   =    160.000đ

-         Giả ba 4 giải 4 khối:      30.000đ/ 1 giải    x 4   =    120.000đ

 • TỔNG CỘNG:                                                  480.000đ.

                  b, Thành phần Ban giám khảo:

-         Ban giám hiệu:

+ Thầy Nguyễn Phước _ Hiệu trưởng.

+ Cô Nguyễn Thị Diệu Hương _ Phó hiệu trưởng.

+ Thầy Nguyễn Minh Tuấn _  Phó hiệu trưởng.

-         Tổng phụ trách Đội:

+ Thầy Đỗ Lê Quý

-         Giáo viên Mĩ thuật:

+ Thầy Lê Hải Linh

+ Cô Trần Thị Việt Hà

-         Giáo viên Văn: ( Dự kiến mời 4 giáo viên tham gia chấm nội dung trong các tờ báo).

   B_ Kế hoạch 2: Hội thi làm báo tường chào mừng “ Ngày Quân Đội Nhân Dân Việt Nam 22/12”.

 1. Hình thức:

a, Nội dung: Thể hiện lòng kính trọng, thương mến, biết ơn đối với các chú Bộ Đội trong lực lượng Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

b, Đối tượng tham gia: 28 lớp trong toàn trường.

c, Khổ giấy: Báo tường được thể hiện trên khổ giấy Roky.

d, Chất liệu: Màu nước, màu sáp, xé gián, ……

e, Thêt loại: thơ, truyện ngắn, tục ngữ, ca dao, vè, nhạc, truyện cười,…..

 1. Dự trù kinh phí:

a, Giải thưởng:

-         Giải nhất 4 giải 4 khối:  50.000đ/ 1 giải    x 4   =    200.000đ

-         Giải nhì 4 giải 4 khối:    40.000đ/ 1 giải    x 4   =    160.000đ

-         Giả ba 4 giải 4 khối:      30.000đ/ 1 giải    x 4   =    120.000đ

 • TỔNG CỘNG:                                                  480.000đ.

                  b, Thành phần Ban giám khảo:

-         Ban giám hiệu:

+ Thầy Nguyễn Phước _ Hiệu trưởng.

+ Cô Nguyễn Thị Diệu Hương _ Phó hiệu trưởng.

+ Thầy Nguyễn Minh Tuấn _  Phó hiệu trưởng.

-         Tổng phụ trách Đội:

+ Thầy Đỗ Lê Quý

-         Giáo viên Mĩ thuật:

+ Thầy Lê Hải Linh

+ Cô Trần Thị Việt Hà

-         Giáo viên Văn: ( Dự kiến mời 4 giáo viên tham gia chấm nội dung trong các tờ báo).

C _ Kế hoạch 3: Hội thi làm báo tường chủ đề về “Biển đảo quê hương ”.

 1. Hình thức:

a, Nội dung: Thể hiện lòng yêu mến, kính trọng các chú Bộ đội làm nhiệm vụ trên các hải đảo, thể hiện tinh thần bảo vệ Tổ quốc, chủ quyền biển đảo, ….

b, Đối tượng tham gia: 28 lớp trong toàn trường.

c, Khổ giấy: Báo tường được thể hiện trên khổ giấy Roky.

d, Chất liệu: Màu nước, màu sáp, xé gián, ……

e, Thêt loại: thơ, truyện ngắn, tục ngữ, ca dao, vè, nhạc, truyện cười,…..

 1. Dự trù kinh phí:

a, Giải thưởng:

-         Giải nhất 4 giải 4 khối:  50.000đ/ 1 giải    x 4   =    200.000đ

-         Giải nhì 4 giải 4 khối:    40.000đ/ 1 giải    x 4   =    160.000đ

-         Giả ba 4 giải 4 khối:      30.000đ/ 1 giải    x 4   =    120.000đ

 • TỔNG CỘNG:                                                  480.000đ.

                  b, Thành phần Ban giám khảo:

-         Ban giám hiệu:

+ Thầy Nguyễn Phước _ Hiệu trưởng.

+ Cô Nguyễn Thị Diệu Hương _ Phó hiệu trưởng.

+ Thầy Nguyễn Minh Tuấn _  Phó hiệu trưởng.

-         Tổng phụ trách Đội:

+ Thầy Đỗ Lê Quý

-         Giáo viên Mĩ thuật:

+ Thầy Lê Hải Linh

+ Cô Trần Thị Việt Hà

-         Giáo viên Văn: ( Dự kiến mời 4 giáo viên tham gia chấm nội dung trong các tờ báo).

                   D_ TỔNG KINH PHÍ DỰ KIẾN:                             =     980.000Đ.

                                                        ( Bằng chữ: Chín trăm tám mươi ngàn đồng ).

 

 

 

 

 

Huế, ngày 22 tháng 9 năm 2013.

                                                                             GV lập kế hoạch:

       

 

 

 

                                                                                              Trần Thị Việt Hà.