Người thầy giáo trung bình thích giải thích, những thầy giáo giỏi, thầy giáo năng khiếu tiết lộ những giản đơn "

Ngày 09 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch Bộ phận

Nhóm Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 21:26 06/10/2014  

Kế hoạch Kế hoạch hoạt động môn Mĩ thuật 2014-2015
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO MĨ THUẬT 2014-2015

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

PHONG TRÀO MĨ THUẬT 2014-2015

 

I.Tuyển chọn học sinh năng khiếu :

          Thông qua quá trình giảng dạy của giáo viên Mĩ thuật, phát hiện và tuyển chọn những học sinh có năng khiếu.

II.Giáo viên phụ trách :

1. Thầy Lê Hải Linh : Học sinh năng khiếu Hội họa khối 7+9

2. Cô Trần Thị Việt Hà : Học sinh năng khiếu Hội họa khối 6+8

III. Tham gia các hoạt động liên quan đến môn Mĩ Thuật 2014-2015

        Triển khai kế hoạch tham gia, gửi bài dự thi theo công văn đúng thời gian quy định.

IV. Kế hoạch phong trào Mĩ Thuật cấp cơ sở 2014-2015:

 

A. Kế hoạch 1: Hội thi làm báo tường chào mừng ngày “ Nhà giáo Việt nam 20/11”.

1.Hình thức:

a.Nội dung: Thể hiện lòng kính trọng, biết ơn đối với thầy cô, tình bạn bè.

b. Đối tượng: 28 chi đội

c. Khổ giấy: Được thể hiện trên giấy Rôki

d. Chất liệu: Màu nước, màu sáp, xé dán…

e. Thể loại: Thơ, truyện ngắn, tục ngữ, ca dao, vè, nhạc, truyện cười…

2. Dự trù kinh phí:

a. Giải thưởng:

-Giải nhất   : 04 giải = 4 khối  x        50.000d/ 1 giải     =       200.000d

-Giải nhì     : 04 giải = 4 khối  x        40.000d/ 1 giải     =       160.000d

-Giải ba       : 04 giải = 4 khối  x        30.000d/ 1 giải     =       120.000d

-Tổng cộng :                                                                  =       480.000d

b.Thành phần ban giám khảo:

-Thầy Hiệu trưởng

-Thầy Hiệu phó chuyên môn

-Thầy Hiệu phó CSVC

-Tổng phụ trách đội      

-Giáo viên Mĩ Thuật.

-Giáo viên Văn học. (dự kiến 04 giáo viên)

 

 

 

 

 

 

 

B Kế hoạch 2: Hội thi làm tập san chào mừng “ngày Quân đội Nhân dân Việt Nam”

1.Hình thức:

a.Nội dung: Thể hiện lòng kính trọng, biết ơn đối với chú Bộ đội.

b. Đối tượng: 28 chi đội

c. Khổ giấy: Được thể hiện trên giấy Rôki

d. Chất liệu: Màu nước, màu sáp, xé dán…

e. Thể loại: Thơ, truyện ngắn, tục ngữ, ca dao, vè, nhạc, truyện cười…

2. Dự trù kinh phí:

a. Giải thưởng:

-Giải nhất   : 04 giải = 4 khối  x        50.000d/ 1 giải     =       200.000d

-Giải nhì     : 04 giải = 4 khối  x        40.000d/ 1 giải     =       160.000d

-Giải ba       : 04 giải = 4 khối  x        30.000d/ 1 giải     =       120.000d

-Tổng cộng :                                                                  =       480.000d

b.Thành phần ban giám khảo:

-Thầy Hiệu trưởng

-Thầy Hiệu phó chuyên môn

-Thầy Hiệu phó CSVC

-Tổng phụ trách đội      

-Giáo viên Mĩ Thuật.

-Giáo viên Văn học. (dự kiến 04 giáo viên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C Kế hoạch 3: Hội thi vẽ tranh chủ đề “ Biển đảo quê hương”

1.Hình thức:

a.Nội dung: Hình ảnh thể hiện lòng yêu mến, biết ơn và kính trọng đối với chú Bộ đội đang làm nhiệm vụ trên các hải đảo, thể hiện tinh thần bảo vệ Tổ Quốc, chủ quyền biển đảo quê hương.

b. Đối tượng: Mỗi chi đội đại diện 03 học sinh ham gia

c. Khổ giấy: Được thể hiện trên ½ khổ giấy Việt Trì.

d. Chất liệu: Màu nước, màu sáp, xé dán…

e. Thời gian: 120 phút

2. Dự trù kinh phí:

a. Giải thưởng:

-Giải nhất   : 04 giải = 4 khối  x        50.000d/ 1 giải     =       200.000d

-Giải nhì     : 04 giải = 4 khối  x        40.000d/ 1 giải     =       160.000d

-Giải ba       : 04 giải = 4 khối  x        30.000d/ 1 giải     =       120.000d

-Tổng cộng :                                                                  =       480.000d

b.Thành phần ban giám khảo:

-Thầy Hiệu trưởng

-Thầy Hiệu phó chuyên môn

-Thầy Hiệu phó CSVC

-Tổng phụ trách đội      

-Giáo viên Mĩ Thuật.

c. Giấy thi            : 20 tờ         x        20.000d                =       200.000               

 

D.TỔNG KINH PHÍ DỰ KIẾN      :                            =      1.640.000

Ghi chú:

Bảng dự trù trên chưa có tiền bồi dưỡng Ban giám khảo của từng Hội thi.

 

Tải file