Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 16 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch Bộ phận

Nhóm Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 03:46 09/10/2015  

Kế hoạch KẾ HOẠT HOẠT ĐỘNG MÔN MĨ THUẬT 2015-2016

       PHÒNG GD & ĐT TP HUẾ                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG                ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

 

                                                                                            Huế, ngày 10 tháng 9 năm 2015

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO MĨ THUẬT

NĂM HỌC 2015 _ 2016

 

  1. I.      Hình thành đội học sinh có năng khiếu hội họa:
    1. Hình thức thực hiện:

Trong quá trình giảng dạy giáo viên bộ môn Mĩ thuật phát hiện những học sinh có năng khiếu về hội họa nhằm tạo nguồn để tham gia các cuộc thi về Mĩ thuật do Hội đồng Đội, Phòng GD,…, các đoàn thể tổ chức.

  1. Giáo viên phụ trách:

-         Thầy Lê Hải Linh _ Tìm học sinh có năng khiếu về hội họa ở 2 khối lớp 6 và 8.

-         Cô Trần Thị Việt Hà _ Tìm học sinh có năng khiếu về hội họa ở 2 khối lớp 7 và 9.

  1. II.   Tham gia các hoạt động liên quan đến Mĩ thuật trong năm học 2015_ 2016.

Triển khai kế hoạch tham gia, gửi bài dự thi theo công văn đúng thời gian quy định.

  1. III.           Kế hoạch phong trào Mĩ thuật cấp cơ sở năm học 2015_ 2016:

 Hội thi vẽ tranh chào mừng “ Ngày Quân Đội Nhân Dân Việt Nam 22/12”.

  1. Hình thức:

a, Nội dung: Hình ảnh thể hiện lòng yêu mến, kính trọng các chú Bộ đội làm nhiệm vụ trên đất liền và hải đảo, thể hiện tinh thần bảo vệ Tổ quốc, chủ quyền biển đảo, ….

b, Đối tượng tham gia: Mỗi lớp 5 H/s tham gia.

c, Khổ giấy: Tranh được thể hiện trên khổ giấy Việt Trì.

d, Chất liệu: Màu nước, màu sáp, xé gián, ……

  1. Dự trù kinh phí:

a, Giải thưởng:

-         Giải Nhất 4 giải 4 khối:   60.000đ/ 1 giải    x 4   =    240.000đ

-         Giải Nhì 4 giải 4 khối:     50.000đ/ 1 giải    x 4   =    200.000đ

-         Giải Ba 4 giải 4 khối:      40.000đ/ 1 giải    x 4   =    160.000đ

-         Giải KK 16 giải 4 khối:   20.000đ/ 1 giải    x 16 =    320.000đ

                                                       TC:                     920.000đ                        

                    b, Thành phần Ban giám khảo:

-         Ban giám hiệu:

+ Thầy Quách Tân _ Hiệu trưởng.

+ Thầy Hồ Viết Huy _ Phó hiệu trưởng.

+ Thầy Nguyễn Minh Tuấn _  Phó hiệu trưởng.

-         Tổng phụ trách Đội:

+ Nguyễn Văn Vững

-         Giáo viên Mĩ thuật:

+ Thầy Lê Hải Linh

+ Cô Trần Thị Việt Hà

   c. Bồi dưỡng 28 GVCN, chú Sinh ( bv ): 29 x 30.000đ = 870.000đ

    

                  

 D_ TỔNG KINH PHÍ DỰ KIẾN:               2.090.000đ                  

                              

 ( Hai triệu không trăm chín mươi ngàn đồng chẵn ).

 

 

 

 

Ý kiến Hiệu trưởng: