Học sinh là điểm tựa là cảm hứng của thầy cô giáo''

Ngày 09 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch Bộ phận

Nhóm Âm nhạc

Cập nhật lúc : 23:00 29/09/2014  

Kế hoạch Kế hoạch hoạt động môn Âm nhạc năm học 2014-2015

                          KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG VĂN NGHỆ

                                       NĂM HỌC : 2014 – 2015

 

 

A. Hoạt động Câu Lạc Bộ Âm Nhạc:   Đàn Guitar

 

I. Đối tượng tuyển chọn: Học sinh lớp 6

         Số học sinh tham gia : 18 em

 

II. Duy trì hoạt động của các khoá trước.

 

III. Thời gian học: Khai giảng vào 09/2014.

 

IV. Học phí:

     Lớp Guitar: 50.000d/ hs

 

 

  • Ghi chú:

 

- Các số liệu trên mang tính tạm thời.Có sự thay đổi trong quá trình hoạt động.

  - Các giáo viên giảng dạy được mời : Tự do.

  - Học phí : Các lớp tự thu, tự chi. Không trích lại phần trăm cho Trường và giáo viên quản lí.

   - Theo dõi hoạt động Câu lạc bộ :Cô Nguyễn Mai Diệu Trang &Cô Kỳ Hoài Thi      GV dạy Âm nhạc của trường Lê Hồng Phong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.Tổ chức thi “ Tiếng hát học sinh cấp cơ sở” :     

 

1.Thời gian tổ chức :  tháng 01/ 2015

 

2.Thể loại :

  1. Thanh nhạc: Đơn, song, tam, tốp và đồng ca.
  2. Múa : Đơn, đôi, tập thể.

 

3.Cơ cấu giải thưởng:

a. Múa:

      01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba

b. Thanh nhạc:

          02 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 04 giải khuyến khích.

      (01 giải nhất: Đơn, song, tam ca. 01 giải nhất: Tốp. đồng ca)

 

4. Các giải:

- Giải nhất: 100.000 đ/giải                  - Giải ba:       50.000 đ/giải

- Giải nhì:     70.000 đ/giải                  - Giải KK:     40. 000 đ/giải

 

5.Ban giám khảo:

- Thầy Hiệu Trưởng:              Quách Tân                              Trưởng ban

- Thầy Hiệu phó:                             Nguyễn Minh Tuấn                 Phó ban

- Thầy Hiệu phó:                             Hồ Viết Huy                            Phó ban

- Thầy TPT:                           Nguyễn Văn Vững                            Thành viên

- Cô Tổ trưởng:                     Nguyễn Mai Diệu Trang                   Thành viên

- Cô TBVN :                          Kì Hoài Thi                             Thành viên

                                                                                                       

                                                                                                        300.000đ

 

6. Chi Đoàn:

          Trang hoàng. Âm thanh, ánh sáng và trật tự ...                     200.000đ

 

 

7. Dự trù kinh phí cho hoạt động:

                                                                                                      1.370.000vnd

                        ( Một triệu ba trăm bảy mươi ngàn đồng chẵn)

 

 

 

 

 

C. Kế hoạch tham gia thi “Tiếng hát học sinh cấp Thành Phố” 2014- 2015.

 

1 Số tiết mục tham gia dự thi:   03

  a.  Hòa tấu Piano& Guitar:     Bài: “ Tàu anh qua núi”

b.Múa:                                 Chủ đề   “ Lên nương”  . Dân tộc: Cao Lan

c.Tổ khúc dân Ca Huế:      

  2.Số lượng học sinh tham gia dự thi:       26 em

  1. Hòa tấu :      04 em

b. Múa :            16 em

c.Dân Ca Huế :  06 em

3.Dự trù kinh phí các khoản sau:

  1. Hòa tấu Piano& Guitar:

 - Trang phục :    4 bộ  x  30.000vnd                                          120.000d

 b. Múa:

- Trang phục:      16 bộ x  35.000d                                              560.000d

- Biên đạo múa : T. Lộc VHNT ( DĐ: 01654311008)             3.000.000d

c. Ca Huế:

  - Trang phục :    06 bộ  x 30.000d                                               180.000d

-Ngườitập:  C.Phương  (DĐ: 0935436206)                              1.600.000d                                              

  -Nhạc đệm:    03 nhạc cụ - Ráp đàn 03 buổi                                900.000d

     ( Đàn:Tranh,Nhị,Nguyệt;Ráp đàn tập 02 buổi + 01 buổi thi)

 d. Bồi dưỡng học sinh:   26 em x  20.000d                                   520.000d

 e. Hóa trang :                                                                                 350.000d

 

* Tổng kinh phí:                                                                           7.230.000đ

                    ( Bảy triệu hai trăm ba mươi ngàn đồng chẵn )

 

  • Ghi chú:

 

-         Chưa tính tiền xe di chuyển các em.

-         Chưa tính tiền bồi dưỡng giáo viên rèn luyện và giáo viên quản lí học sinh khi đi thi.

 

 

                      KẾ HOẠCH VĂN NGHỆ GIÁO VIÊN CÔNG ĐOÀN

                                               NĂM HỌC 2014- 2015

 

 

I.Số giáo viên tham gia :   Hội đồng sư phạm nhà trường.

 

II.Thể loại :   Đồng ca  ( Có phụ họa )

               

III. Bài hát dự thi: Liên khúc “ Giai điệu Tổ quốc tôi ”

    + Bài : Lãnh tụ ca.

    + Bài : Giai điệu tổ quốc.

    + Bài : Nơi đảo xa.

 

IV.Phân công:

   1.Lên kế hoạch và tìm bài dự thi : Cô Diệu Trang

   2.Tập thanh nhạc:                         Cô Kỳ Hoài Thi

   3.Tập múa phụ họa:                      T.Lộc VHNT  Huế ( DĐ : 01654311008 )  

                                                        Công dựng múa phụ họa                 1.500.000d

   4. Làm nhạc beat Liên khúc:         T. Dương Học viên Âm nhạc Huế

                                                       ( DĐ: 0914007373)                          2.500.000đ

   5. Thuê trang phục múa phụ họa và thanh toán tiền: Biên đạo + Nhạc beat

                                                        Cô Hiền + Cô Thi

V.Thời gian tập:

     Bắt đầu tập : Ngày 20/09/2014  ( Thanh nhạc )

                          01 - 02 buổi/ tuần

                          Ngày 04/10/2014 ( Ráp nhạc Thanh nhạc kết hợp phụ họa )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                *Ý kiến Ban chấp hành Công Đoàn: