Giáo dục không phải là đổ đầy một thùng nước, mà là làm sáng lên ngọn lửa "

Ngày 09 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch Bộ phận

Nhóm Âm nhạc

Cập nhật lúc : 09:25 03/10/2017  

Kế hoạch KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG MÔN ÂM NHẠC 2017-2018

PHÒNG GD & ĐT THÀNH PHỐ HUẾ      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆNAM

TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                                                    Huế, ngày 09 tháng 09 năm 2017

         

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG VĂN NGHỆ

NĂM HỌC : 2017 – 2018

 

 

A. Hoạt động Câu Lạc Bộ Âm nhạc:

 

I   Học sinh tham gia : Học sinh  các khối 6 -7-8-9

II. Gồm các lớp:

  1. Lớp Thanh nhạc
  2. Lớp đàn Guitar

 

 

 

  • Ghi chú:

 

  - Học phí lớp Guitar :  Lớp tự thu, tự chi. Không trích lại phần trăm cho Trường và giáo viên quản lí.

   - Theo dõi hoạt động Câu lạc bộ :Cô Nguyễn Mai Diệu Trang &Cô Kỳ Hoài Thi      GV dạy Âm nhạc của trường Lê Hồng Phong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.Tổ chức hội thi  “ Tiếng hát học sinh cấp cơ sở” :   Chào mừng ngày 26/3

 

1.Thời gian tổ chức Hội thi:  ( 26/ 03/ 2018 )

2.Thể loại :

           - Thể loại 1:   Đơn ca, song ca, tam ca . ( Có múa phụ họa)

           - Thể loại 2:   Tốp ca, đồng ca.

- Thể loại 3:   Múa đơn;  Múa đôi; Múa tập thể.

3.Cơ cấu giải thưởng:

Ban Tổ chức căn cứ trên kết quả đánh giá của Ban Giám khảo để trao giải.

a. Múa: 01 giải nhất; 02 giải nhì.03 giải ba. Giải KK

b. Thanh nhạc: 02 giải nhất; 04 giải nhì;06 giải ba và Giải KK.

(01 giải nhất: Đơn, song, tam ca; 01 giải nhất : Tốp ca,  Đồng ca).

 

4. Các giải:

- Giải nhất: 100.000 đ/giải

- Giải nhì:     80.000 đ/giải

- Giải ba:      60.000 đ/giải

- Giải KK:    40. 000 đ/giải

 

5.Ban giám khảo:

 

Thầy:         Quách Tân                                    Hiệu trưởng              Trưởng ban.

Thầy:         Nguyễn Minh Tuấn                       P. Hiệu Trưởng        Phó ban.

:    Nguyễn Mai Diệu Trang                        Tổ trưởng- TBVN     Thành viên

Thầy:         Nguyễn Văn Vững                                  TPT                          Thành viên

Thầy:         Phan Tuấn Hữu                            CLB Âm nhạc          Thành viên.

 

6. Chi Đoàn: Dẫn chương trình; Trang hoàng. Âm thanh, ánh sáng và trật tự ...

 

7. Dự trù kinh phí cho hoạt động:

a. Giải thưởng:                                                                     1.640.000đ

b. Ban giám khảo                                                                             600.000đ

c. Chi đoàn         ( Trang hoàng, âm thanh, ánh sáng, T.tự, MC)   300.000đ

d. Giáo viên CN + NV BV ( 26 + 01 )                                1. 350.000đ

 

                                                                                    TC: 3.890.000đ

 

                   ( Ba triệu tám trăm chín mươi ngàn đồng)

 

 

 

C. Kế hoạch tham gia thi “Tiếng hát học sinh cấp Thành Phố” 2017- 2018.

1. Số tiết mục tham gia dự thi:   02

  1. Hòa tấu Guitar :  
  2. Múa:  Dân gian

2. Số lượng học sinh tham gia dự thi: 22 em

  1. Hòa tấu :  02 em
  2. Múa :       20 em

3. Dự trù kinh phí các khoản sau:

a. Hòa tấu Guitar:

  - Thuê Trang phục :  02 em x 100.000vnd                                200.000đ

  - Giáo viên tập                                                                       1.500.000đ

b. Múa:

- Thuê Trang phục:      20 em x 45.000d                                     990.000đ

- Biên đạo múa :                                                                       3.500.000đ

  - Đạo cụ + Dựng hoạt cảnh                                                      2.000.000đ

  - Bồi dưỡng hs đội múa trong thời gian tập luyện                    1.000.000đ

  d. Bồi dưỡng học sinh ngày thi:   22em x  40.000d                     880.000đ

  e. Hóa trang :                                                                               300.000đ

 

* Tổng cộng dự trù:                                                                10.370.000đ

                      ( Mươi triệu ba trăm bảy mươi ngàn đồng )

 

  • Ghi chú:

-         Chưa tính tiền xe di chuyển các em trong ngày thi.

-    Chưa tính tiền bồi dưỡng giáo viên rèn luyện và giáo viên quản lí học sinh khi đi thi.

                                              

                                                                      Huế, ngày 09 tháng 09 năm 2017.

             

Ý KIẾN THẦY HIỆU TRƯỞNG:                       Giáo viên lập kế hoạch

 

 

 

 

                                                                             Nguyễn Mai Diệu Trang.