Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Ngày 15 tháng 11 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 09:13 18/04/2017  

LỊCH THI HKII NĂM HỌC 2016-2017

Lịch kiểm tra.

  • Đối với lớp 9

Ngày kiểm tra

Môn kiểm tra

Giờ           phát đề

Giờ bắt đầu

làm bài

Thời gian              làm bài

Sáng 24/04/2017

Ngữ văn

Vật lí

7g30

9g 30

7g35

9g 35

90 phút

45 phút

Sáng 25/04/2017

Lịch sử

Sinh học

7g30

9g00

7g35

9g05

45 phút

45 phút

Sáng 26/04/2017

Toán

Tiếng Anh

 

 

 

7g30

9g30

 

7g35

9g35

 

90 phút

45 phút

 

 

Sáng 27/04/2017

Địa lí

Hóa học

7g30

9g00

7g35

9g05

45phút

45 phút

 

 

  • Đối với lớp 8

Ngày kiểm tra

Môn kiểm tra

Giờ phát đề

Giờ bắt đầu

làm bài

Thời gian             làm bài

Sáng 03/05/2017

Ngữ văn

Vật lí

7g30

9g 30

7g35

9g 35

90 phút

45 phút

Chiều 04/05/2017

Lịch sử

Sinh học

13g30

14g55

13g35

15g00

45 phút

45 phút

Sáng 06/05/2017

Toán

Tiếng Anh

 

 

7g30

9g 30

7g35

9g 35

90 phút

30 phút

Chiều 08/05/2017

Địa lí

Hóa học

13g30

14g55

13g35

15g00

45 phút

45 phút

 

  • Đối với lớp 7

Ngày kiểm tra

Môn kiểm tra

Giờ phát đề

Giờ bắt đầu   làm bài

Thời gian    làm bài

Chiều 03/05/2017

Ngữ văn

GDCD

13g30

15g40

13g35

15g45

90 phút

45 phút

Sáng 05/05/2017

Địa lí

Vật lí

7g30

9g00

7g35

9g05

45 phút

45 phút

Chiều 06/05/2017

Toán

Tiếng Anh

13g30

15g40

13g35

15g45

90 phút

30 phút

Sáng 09/05/2017

Lịch sử

Sinh học

7g30

9g00

7g35

9g05

45 phút

45 phút

  • Đối với lớp 6

Ngày kiểm tra

Môn kiểm tra

Giờ phát đề

Giờ bắt đầu   làm bài

Thời gian    làm bài

Sáng 04/05/2017

Ngữ Văn

GDCD

7g30

9g30

7g35

9g 35

90 phút

45 phút

Chiều 05/05/2017

Địa lí

Vật lí

13g30

14g55

13g35

15g00

45 phút

45 phút

Sáng 08/05/2017

Toán

Tiếng Anh

7g30

9g30

7g35

9g 35

90 phút

30 phút

Chiều 09/05/2017

Lịch sử

Sinh học

13g30

14g55

13g35

15g00

45phút

45 phút

 

Số lượt xem : 686

Các tin khác