Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''

Ngày 15 tháng 11 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 11:48 11/04/2018  

THI HK2 2017-2018

II. Lịch kiểm tra

 

  • Đối với lớp 9

 

Ngày kiểm tra

Môn kiểm tra

Giờ           phát đề

Giờ bắt đầu

làm bài

Thời gian              làm bài

Sáng 26/04/2018

Ngữ văn

Vật lí

7g30

9g 30

7g35

9g 35

90 phút

45 phút

Sáng 27/04/2018

Lịch sử

Sinh học

7g30

9g00

7g35

9g05

45 phút

45 phút

Sáng 02/05/2018

Toán

Tiếng Anh 

7g30

9g30 

7g35

9g35 

90 phút

30 phút

 

Sáng 03/05/2018

Địa lí

Hóa học

7g30

9g00

7g35

9g05

45phút

45 phút

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Đối với lớp 8

 

Ngày kiểm tra

Môn kiểm tra

Giờ phát đề

Giờ bắt đầu

làm bài

Thời gian             làm bài

Chiều 26/04/2018

Ngữ văn

Vật lí

13g30

15g40

13g35

15g45

90 phút

45 phút

Chiều 03/05/2018

Lịch sử

Sinh học

13g30

14g55

13g35

15g00

45 phút

45 phút

Chiều 05/05/2018

Toán

Tiếng Anh

 

 

13g30

15g40

13g35

15g45

90 phút

30 phút

Chiều 07/05/2018

Địa lí

Hóa học

13g30

14g55

13g35

15g00

45 phút

45 phút

 

  • Đối với lớp 7

 

Ngày kiểm tra

Môn kiểm tra

Giờ phát đề

Giờ bắt đầu   làm bài

Thời gian    làm bài

Chiều 27/04/2018

Ngữ văn

GDCD

13g30

15g40

13g35

15g45

90 phút

45 phút

Sáng 04/05/2018

Địa lí

Vật lí

7g30

9g00

7g35

9g05

45 phút

45 phút

Sáng 05/05/2018

Toán

Tiếng Anh

7g30

9g30

7g35

9g35

90 phút

30 phút

Sáng 08/05/2018

Lịch sử

Sinh học

7g30

9g00

7g35

9g05

45 phút

45 phút

 

  • Đối với lớp 6

 

Ngày kiểm tra

Môn kiểm tra

Giờ phát đề

Giờ bắt đầu   làm bài

Thời gian    làm bài

Chiều 02/05/2018

Ngữ Văn

GDCD

13g30

15g40

13g35

15g45

90 phút

45 phút

Chiều 04/05/2018

Địa lí

Vật lí

13g30

14g55

13g35

15g00

45 phút

45 phút

Sáng 07/05/2018

Toán

Tiếng Anh

7g30

9g30

7g35

9g 35

90 phút

30 phút

Chiều 08/05/2018

Lịch sử

Sinh học

13g30

14g55

13g35

15g00

45phút

45 phút

 

 

 

 

Số lượt xem : 528

Các tin khác