Học sinh là điểm tựa là cảm hứng của thầy cô giáo''

Ngày 15 tháng 11 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 14:14 12/01/2017  

LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN 2017.

PHÒNG GD&ĐT TP HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           
           
KẾ HOẠCH
 TRỰC MỪNG XUÂN ĐINH DẬU VÀ MỪNG NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CS VIỆT NAM
  (Thực hiện theo công văn số 1390/PGD&ĐT-TCCB ngày 23/12/2016 của phòng GD&ĐT)
TT NGÀY TRỰC BUỔI GIÁO VIÊN TRỰC TRỰC LÃNH ĐẠO  GHI CHÚ
1 26/1/2017
(29/12 ÂL)
Sáng Lê Thị Xuân An Hồ Viết Huy  
2 Trần Thị Quỳnh Anh  
3 Chiều Tôn Nữ Ngọc Cầm Nguyễn Minh Tuấn  
4 Lê Giáng Châu  
5 Tối Nguyễn Đảng Quách Tân  
6 Hồ Đắc Điểm  
7 27/1/2017
(30/12 ÂL)
Sáng Nguyễn Thị Huệ Nguyễn Minh Tuấn  
8 Trần Thị Kim Khánh  
9 Chiều Nguyễn Thị Thúy Hà Hồ Viết Huy  
10 Trần Thị Thu  
11 Tối Lê Tuấn Hảo Quách Tân
Hồ Viết Huy
Nguyễn Minh Tuấn
 
12 Lê Chí Trung  
13 28/1/2017
(01/01 ÂL)
Sáng Mai Thị Cẩm Nhung Quách Tân  
14 Nguyễn Thị Diệu Phương  
15 Chiều Nguyễn Mai Diệu Trang Nguyễn Minh Tuấn  
16 Hoàng Nguyễn Ngọc Anh  
17 Tối Hồ Lâm Đức Hồ Viết Huy  
18 Phan Tuấn Hữu  
19 29/1/2017
(02/01 ÂL)
Sáng Trần Thị Minh Hiền Nguyễn Minh Tuấn  
20 Nguyễn Thanh Gia Lai  
21 Chiều Hoàng Thị Ngọc Lan Hồ Viết Huy  
22 Trần Thị Ánh Loan  
23 Tối Nguyễn Quang Huy Quách Tân  
24 Lê Hải Linh  
25 30/1/2017
(03/01 ÂL)
Sáng Nguyễn Thị Trà My Hồ Viết Huy  
26 Phạm Thị Diễm My  
27 Chiều Cao Thị Cẩm Nhàn Quách Tân  
28 Nguyễn Thị Yến Nhi  
29 Tối Nguyễn Hữu Đức Nguyễn Minh Tuấn  
30 Lê Hữu Lý  
31 31/1/2017
(04/01 ÂL)
Sáng Kỳ Hoài Thi Quách Tân  
32 Nguyễn Thị Diệu Quỳnh  
33 Chiều Ngô Hoàng Thu Thảo Nguyễn Minh Tuấn  
34 Hoàng Thị Mỹ Hạnh  
35 Tối Nguyễn Thượng Hồ Viết Huy  
36 Đặng Văn Tiến  
           
           
           
           
37 1/2/2017
(05/01 ÂL)
Sáng Phùng Thị Tường Vy Quách Tân  
38 Thân Thị Lợi  
39 Chiều Lê Thái Thành Tín Nguyễn Minh Tuấn  
40 Trần Thị Hoa  
41 Tối Lê Minh Nhật Hồ Viết Huy  
42 Nguyễn Xuân Lợi  
43 2/2/2017 Sáng Nguyễn Thị Ngọc Linh Nguyễn Minh Tuấn  
44 Ngô Nhật Khánh  
45 Chiều Nguyễn Thị Thùy Dương Hồ Viết Huy  
46 Nguyễn Thị Minh Nhung  
47 Tối Hồ Nhật Trí Quách Tân  
48 Đoàn Trọng Mậu  
49 3/2/2017 Sáng Phạm Thị Ngọc Thúy Hồ Viết Huy  
50 Trần Thị Thanh Thúy  
51 Chiều Nguyễn Thị Đoan Trang Quách Tân  
52 Trần Thị Ngọc Trang  
53 Tối Phạm Văn Tình Nguyễn Minh Tuấn  
54 Nguyễn Văn Vững  
55 4/2/2017 Sáng  Thái Thùy Dung Hồ Viết Huy  
56 Nguyễn văn Ngự  
57 Chiều Trần Thị Việt Hà Quách Tân  
58 Hà Thúc Thiện  
Trực bảo vệ: anh Võ Văn Sinh 
Buổi sáng lúc 6 giờ đến 12 giờ; buổi chiều lúc 12 giờ đến 18 giờ; buổi tối lúc 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau
Số ĐT: Đ/c Quang CA Phường: 0905869199; T Tân: 0905101055; T Tuấn: 0905731928; T Huy: 0935223343.
Nhận được kế hoạch này nhà trường yêu cầu quý thầy cô nghiêm túc thực hiện. 
           
      Huế, ngày 03 tháng 01 năm 2017
      KT. HIỆU TRƯỞNG
      PHÓ HIỆU TRƯỞNG
           
  Nơi nhận:   Hồ Viết Huy
  Phòng GD&ĐT; (báo cáo)      
  BGH;        
  Như trên;        
  Lưu VT.        
           

Số lượt xem : 994

Các tin khác