Nghề được tôn vinh thì hãy nâng niu và làm giàu những gì mình đang có ''

Ngày 15 tháng 11 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 15:34 23/05/2018  

Lịch trực hè năm học 2017-2018

LỊCH TRỰC HÈ 2018 (TỪ NGÀY 1/6/2018 ĐẾN 1/8/2018)
  * Buổi sáng: từ 7h đến 11h    
  * Buổi chiều: từ 13h đến 17h    
Stt Họ và tên Ngày trực Buổi  Ghi chú
1 Trần Thị Quỳnh  Anh 1/6/2018 Sáng  
2 Đặng Văn  Tiến Chiều  
3 Nguyễn Thi Diệu Quỳnh 2/6/2018 Sáng  
4 Đoàn Trọng Mậu Chiều  
5 Nguyễn Đảng 4/6/2018 Sáng  
6 Trần Thị Ngọc  Trang  Chiều  
7 Nguyễn  Thượng 5/6/2018 Sáng  
8 Trần Thị Hoa Chiều  
9 Nguyễn Hữu Đức 6/6/2018 Sáng  
10 Lê Chí Trung Chiều  
11 Nguyễn Văn Ngự 7/6/2018 Sáng  
12 Mai Thị Cẩm  Nhung  Chiều  
13 Trần Thị Thu 8/6/2018 Sáng  
14 Võ Thị Diễm Thi Chiều  
15 Nguyễn Thị Hải  Yến  9/6/2018 Sáng  
16 Nguyễn Thị Diệu Phương Chiều  
17 Nguyễn Thanh Gia Lai 11/6/2018 Sáng  
18 Lê  Giáng  Châu Chiều  
19 Thái Thùy  Dung 12/6/2018 Sáng  
20 Ngô Hoàng Thu Thảo Chiều  
21 Nguyễn Thị Thúy  13/6/2018 Sáng  
22 Phùng Thi Tường Vy Chiều  
23 Phạm Văn  Tình 14/6/2018 Sáng  
24 Nguyễn Thi Minh Nhung Chiều  
25 Lê Thị Cẩm Nhàn 15/6/2018 Sáng  
26 Huỳnh Thị Cẩm  Linh  Chiều  
27 Nguyễn Thị Thùy  Dương 16/6/2018 Sáng  
28 Hồ Nhật  Trí Chiều  
29 Hồ Lâm  Đức  18/6/2018 Sáng  
30 Kỳ Hoài Thi Chiều  
31 Nguyễn Mai Diệu Trang 19/6/2018 Sáng  
32 Nguyễn Thi Việt Chiều  
33 Lê Hải  Linh 20/6/2018 Sáng  
34 Phan Tuấn Hữu Chiều  
35 Nguyễn Xuân Lợi 21/6/2018 Sáng  
36 Lê Minh Nhật Chiều  
37 Nguyễn Văn Vững 22/6/2018 Sáng  
38 Thân Thị Lợi Chiều  
39 Hoàng Nguyễn Ngọc Anh 23/6/2018 Sáng  
40 Nguyễn Quang Huy Chiều  
41 Trần Thị Minh  Hiền  25/6/2018 Sáng  
42 Nguyễn Thị Huệ Chiều  
43 Hoàng Thị Ngọc Lan 26/6/2018 Sáng  
44 Hồ  Đắc  Điểm  Chiều  
45 Lê Thị Xuân  An 27/6/2018 Sáng  
46 Tôn Nữ Ngọc Cầm Chiều  
47 Nguyễn Thị Trà My 28/6/2018 Sáng  
48 Lê Hữu Chiều  
49 Ngô Nhật  Khánh 29/6/2018 Sáng  
50 Nguyễn Thị Ngọc  Linh Chiều  
51 Lê Tuấn  Hảo  30/6/2018 Sáng  
52 Trần Thị Ngọc  Trang  Chiều  
53 Phạm Văn  Tình 2/7/2018 Sáng  
54 Đặng Văn  Tiến Chiều  
55 Nguyễn Thi Diệu Quỳnh 3/7/2018 Sáng  
56 Mai Thị Cẩm  Nhung  Chiều  
57 Nguyễn Thị Ngọc  Linh 4/7/2018 Sáng  
58 Nguyễn Đảng Chiều  
59 Nguyễn  Thượng 5/7/2018 Sáng  
60 Trần Thị Hoa Chiều  
61 Nguyễn Hữu Đức 6/7/2018 Sáng  
62 Lê Chí Trung Chiều  
63 Nguyễn Văn Ngự 7/7/2018 Sáng  
64 Đoàn Trọng Mậu Chiều  
65 Trần Thị Thu 9/7/2018 Sáng  
66 Võ Thị Diễm Thi Chiều  
67 Nguyễn Thị Hải  Yến  10/7/2018 Sáng  
68 Nguyễn Thị Diệu Phương Chiều  
69 Nguyễn Thanh Gia Lai 11/7/2018 Sáng  
70 Lê  Giáng  Châu Chiều  
71 Thái Thùy  Dung 12/7/2018 Sáng  
72 Ngô Hoàng Thu Thảo Chiều  
73 Nguyễn Thị Thúy  13/7/2018 Sáng  
74 Phùng Thi Tường Vy Chiều  
75 Trần Thị Quỳnh  Anh 14/7/2018 Sáng  
76 Nguyễn Thi Minh Nhung Chiều  
77 Lê Thị Cẩm Nhàn 16/7/2018 Sáng  
78 Huỳnh Thị Cẩm  Linh  Chiều  
79 Nguyễn Thị Thùy  Dương 17/7/2018 Sáng  
80 Hồ Nhật  Trí Chiều  
81 Hồ Lâm  Đức  18/7/2018 Sáng  
82 Kỳ Hoài Thi Chiều  
83 Nguyễn Mai Diệu Trang 19/7/2018 Sáng  
84 Nguyễn Thi Việt Chiều  
85 Lê Hải  Linh 20/7/2018 Sáng  
86 Phan Tuấn Hữu Chiều  
87 Nguyễn Xuân Lợi 21/7/2018 Sáng  
88 Lê Minh Nhật Chiều  
89 Nguyễn Văn Vững 23/7/2018 Sáng  
90 Thân Thị Lợi Chiều  
91 Hoàng Nguyễn Ngọc Anh 24/7/2018 Sáng  
92 Nguyễn Quang Huy Chiều  
93 Trần Thị Minh  Hiền  25/7/2018 Sáng  
94 Nguyễn Thị Huệ Chiều  
95 Hoàng Thị Ngọc Lan 26/7/2018 Sáng  
96 Hồ  Đắc  Điểm  Chiều  
97 Lê Thị Xuân  An 27/7/2018 Sáng  
98 Tôn Nữ Ngọc Cầm Chiều  
99 Nguyễn Thị Trà My 28/7/2018 Sáng  
100 Lê Hữu Chiều  
101 Ngô Nhật  Khánh 30/7/2018 Sáng  
102 Lê Tuấn  Hảo  Chiều  
103 Tổ văn phòng   31/7/2018 Sáng  
104 Tổ văn phòng   Chiều  
           
      Huế, ngày 25 tháng 5 năm 2018
      KT. HIỆU TRƯỞNG
      PHÓ HIỆU TRƯỞNG
           
           
           
           
      Nguyễn Minh Tuấn

Số lượt xem : 275

Các tin khác