Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 09 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Hoạt động Tổ - Bộ phận » Tổ Sử-Địa-Công nghệ

Tổ Sử-Địa-Công nghệ

Cập nhật lúc : 09:03 16/12/2013  

Câu hỏi ôn tập hk1 môn công nghê 9

Học sinh thảo luận với các nội dung:

+Vẽ sô đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện

+Vẽ sô đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang

Học sinh làm việc theo nhóm để thiết lập qui trình lắp đặt mạch điện bảng điện và lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang

Số lượt xem : 1

Các tin khác