Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 09 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Hoạt động Tổ - Bộ phận » Tổ Sử-Địa-Công nghệ

Tổ Sử-Địa-Công nghệ

Cập nhật lúc : 09:14 16/12/2013  

Câu hỏi ôn tập môn công nghệ 7

Câu 1 : Hãy cho biết vai trò nhiệm vụ của trồng trọt ?

Câu 2 : Đất trồng là gì ? Cho biết vai trò của đất trồng ?

Câu 3 : Đất trồng gồm những thành phần nào ? Cho biết vai trò của từng thành phần đó ?

Câu 4 : Thế nào đất chua, đất trung tính, đất kiềm ?

Câu 5 : Độ phì nhiêu của đất lầ gì ? Vì sao đất giữ được nước và chất dinh dưỡng ?

Câu 6 : Nêu các biện pháp sử dụng đất hợp lý ? Mục đích của từng biện pháp ?

Câu 7 : Người ta thường sử dụng những biện pháp nào để cải tạo đất ?

Câu 8 : Phân bón là gì ? Cho biết tác dụng của phân bón ?

Câu 9 : Em hãy cho biết cách bảo quản tốt các loại phân bón thông thường ?

Câu 10 : Có mấy nhóm phân chính ? Cho ví dụ ?

Câu 11: Thế nào là bón lót, bón thúc ? Nêu đặc điểm của từng cách bòn ?

Câu 12: Phân lân, phân hữu cơ thường dùng để bón lót hay bón thúc ? Vì sao ?

Câu 13 : Phân đạm, phân kali,phân hỗn hợp thường dùng để bón lót hay bón thúc ? Vì sao ?

Câu 14 : Giống cây trồng có vai trò như thế nào trong trồng trọt ? Nêu các tiêu chí của một giống cây trồng tốt ?

Câu 15 : Sản xuất giống cây trồng bằng hạt được tiến hành theo trình tự nào ?

Câu 16 : Em hãy nêu tác hại của sâu, bệnh ? Nêu những dấu hiệu thường gặp ở cây bị sâu bệnh phá hại ?

Câu 17 : Nêu các nguyên tắc phòng trừ sâu bệnh hại ? Sử dụng thuốc trừ sâu ảnh hưởng đến môi trường,con người và sinh vật khác như thế nào ?

Câu 18 : Làm đất nhằm mục đích gì ? Kể các công việc làm đất ?

Câu 19 : Nêu các căn cứ đề xác định thời vụ gieo trồng ? Căn cứ nào quan trọng nhất ? Vì sao ?

Câu 20 : Xử lí hạt giống nhằm mục đích gì ? Nêu các phương pháp xử lí hạt giống ?

 

Số lượt xem : 1

Các tin khác