Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 16 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Hoạt động Tổ - Bộ phận » Tổ Lý-Hóa-Sinh

Tổ Lý-Hóa-Sinh

Cập nhật lúc : 06:05 25/11/2013  

Thành tích của tổ THÀNH TÍCH NĂM 2013-2014


 

I. BỒI DƯỠNG HS GIỎI:

 

1. Bộ môn Sinh:

 

a. Lớp 8: GV phụ trách bồi dưỡng: Cô Lê Thị Đào

 

Kết quả:

 

b. Lớp 9: GV phụ trách bồi dưỡng:Cô Ngô Nhật Khánh

 

Kết quả:Dạt vị thứ 1/24

 

2. Bộ môn Lý:

 

a. Lớp 8: GV phụ trách bồi dưỡng: Cô Nguyễn Thị Trà My

 

Kết quả:

 

b. Lớp 9: GV phụ trách bồi dưỡng:Cô Tôn Nữ Ngọc Cầm

 

Kết quả: Đạt vị thứ 4/24

 

3. Bộ môn Hóa:

a. Lớp 9: GV phụ trách bồi dưỡng:Cô Trần Thị Ngọc Trang

 

Kết quả:Đạt t vị thứ 6/24

Số lượt xem : 1

Các tin khác