Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Ngày 16 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Hoạt động Tổ - Bộ phận » Tổ Lý-Hóa-Sinh

Tổ Lý-Hóa-Sinh

Cập nhật lúc : 20:00 10/12/2013  

Đề cương ôn tập học kỳ 1 môn Hóa học

Ôn tập Hóa 8  học kỳ 1 ( file 1 )

Ôn tập Hóa 9  học kỳ 1 ( file 2)

Tải file 1   Tải file 2  

Số lượt xem : 1

Các tin khác