Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 20 tháng 11 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thành tích nhà trường » Thành tích học sinh

Thành tích học sinh

Cập nhật lúc : 11:29 17/04/2018  

TỔNG HỢP GIẢI ĐỒNG ĐỘI VÀ TOÀN ĐOÀN HỌC SINH GIỎI KHỐI 8-9 VÀ BẢNG XẾP HẠNG TOÀN ĐOÀN ĐẠI HỘI TDTT TRUNG HỌC CƠ SỞ NĂM HỌC 2017- 2018

 

 

TỔNG HỢP GIẢI ĐỒNG ĐỘI VÀ TOÀN ĐOÀN HỌC SINH GIỎI KHỐI 8-9
NĂM HỌC 2017-2018
STT Đơn vị THCS Đồng đội Khối 8 Đồng đội Khối 9 Toàn đoàn Ghi
chú
Điểm Đạt
giải
Điểm Đạt
giải
Điểm Đạt
giải
1 Nguyễn Chí Diểu 46.43 Nhất 57.46 Nhất 103.88 Nhất  
2 Trần Cao Vân 42.24 Nhì 55.88 Nhất 98.12 Nhì  
3 Tố Hữu 46.15 Nhất 48.34 Nhì 94.49 Nhì  
4 Lê Hồng Phong 43.50 Nhì 50.51 Nhất 94.01 Nhì  
5 Thống Nhất 45.75 Nhì 43.72 Nhì 89.46 Ba  
6 Phạm Văn Đồng 47.33 Nhất 41.74 Nhì 89.07 Ba  
7 Chu Văn An 41.37 Nhì 44.87 Nhì 86.24 Ba  
8 Hùng Vương 33.20 Ba 46.84 Nhì 80.04 Ba  
9 Hàm Nghi 35.25 Ba 44.38 Nhì 79.63 Khuyến khích  
10 Nguyễn Cư Trinh 35.60 Ba 39.24 Ba 74.84 Khuyến khích  
11 Nguyễn Văn Linh 34.09 Ba 39.90 Ba 73.99 Khuyến khích  
12 Nguyễn Du 37.03 Ba 36.09 Ba 73.12 Khuyến khích  
13 Nguyễn Hoàng 34.08 Ba 38.20 Ba 72.28 Khuyến khích  
14 Đặng Văn Ngữ 30.74   40.41 Nhì 71.15 Khuyến khích  
15 Phan Sào Nam 35.11 Ba 33.41   68.52    
16 Tôn Thất Tùng 28.30   33.89   62.19    
17 Nguyễn Bỉnh Khiêm 25.09 0 35.31 Ba 60.40    
18 Huỳnh Thúc Kháng 27.92 0 31.69 0 59.61    
19 Nguyễn Thị Minh Khai 26.31 0 29.96 0 56.28    
20 Duy Tân 28.05 0 27.49 0 55.54    
21 Nguyễn Văn Trỗi 21.09 0 31.22   52.31    
22 Trần Phú 25.20 0 25.69 0 50.89    
23 Lý Tự Trọng 24.90 0 21.98 0 46.88    

 

BẢNG XẾP HẠNG  TOÀN ĐOÀN ĐẠI HỘI TDTT TRUNG HỌC CƠ SỞ
NĂM HỌC 2017- 2018

 

Stt Đơn vị ĐIỀN
 KINH
BÓNG
 BÀN
BƠI
 LỘI
CẦU
LÔNG
ĐÁ
CẦU
BÓNG
 ĐÁ
CỜ
VUA
TỔNG
 CỘNG
Đạt giải Ghi chú
1 THCS Nguyễn Chí Diểu 79 26 37 30 40 46 27 285 Nhất  
2 THCS Chu Văn An 65 0 42 23 26 30 34 220 Nhì  
3 THCS Trần Cao Vân 6 3 47 40 7 20 45 168 Ba  
4 THCS Phạm Văn Đồng 52 0 26 13 4 40 3 138 Khuyến khích  
5 THCS Thống Nhất 19 13 18 35 22 0 9 116 Khuyến khích  
6 THCS Hùng Vương 3 13 3 0 35 12 6 72   Thiếu ND Bơi
7 THCS Lê Hồng Phong 6 3 0 18 7 30 0 64   Thiếu ND Bơi
8 THCS Nguyễn Du 2 0 0 0 18 0 26 46    
9 THCS Nguyễn Văn Linh 23 0 0 0 0 20 0 43    
10 THCS Trần Phú 12 0 6 0 0 20 3 41    
11 THCS Hàm Nghi 13 0 5 7 8 0 0 33    
12 THCS Đặng Văn Ngữ 6 0 0 0 0 20 0 26    
13 THCS Tôn Thất Tùng 11 0 3 0 0 12 0 26    
14 THCS Nguyễn Cư Trinh 0 0 0 0 0 0 19 19    
15 THCS Phan Sào Nam 4 0 0 9 0 6 0 19    
16 THCS Tố Hữu 4 6 0 0 7 0 0 17    
17 THCS Huỳnh Thúc Kháng 0 0 0 5 10 0 0 15    
18 THCS Nguyễn Thị Minh Khai 0 0 0 6 3 6 0 15    
19 THCS Duy Tân 4 3 0 0 7 0 0 14    
20 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 1 0 0 0 4 0 7 12    
21 THCS Nguyễn Hoàng 10 0 0 0 0 0 0 10    
22 THCS Nguyễn Văn Trỗi 4 0 0 0 0 6 0 10    
23 THCS Lý Tự Trọng 4 0 0 0 0 0 0 4    

Số lượt xem : 1

Các tin khác