Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 20 tháng 11 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thành tích nhà trường » Thành tích học sinh

Thành tích học sinh

Cập nhật lúc : 21:58 30/10/2017  

Kết quả toàn đoàn Khối 9 HSG TP năm 2017-2018

  Tin Học Địa Lý Hóa Học Lịch Sử Ngữ văn Sinh T.Anh Toán Điểm TB
Nguyễn Chí Diểu 5.58 6.8 5.39 8.57 4.27 7.98 8.85 5.11 4.91 6.38
Trần Cao Vân 2.17 6.06 4.78 8.81 5.64 5.89 10.32 6 6.22 6.21
Lê Hồng Phong 4.63 7.93 2.61 7.61 3.79 7.39 4.71 5.68 6.18 5.61
Tố Hữu 1.88 9.08 2.17 11.25 5 7.83 4.22 4.67 2.25 5.37
Hùng Vương 2.75 5.78 3.69 8.94 4.56 4.66 6 6.19 4.28 5.2
Chu Văn An 2.75 4.67 2.87 4.25 5.25 7.4 8.41 3.94 5.33 4.99
Hàm Nghi 3 5.9 3.3 7.05 6.7 6.6 6.63 3.05 2.15 4.93
Thống Nhất 3.17 4.81 2.92 5.69 4.56 4.53 9.36 2.22 6.47 4.86
Phạm Văn Đồng 6.83 6.21 4.61 5.04 4.46 3.11 5.44 4.11 1.93 4.64
Đặng Văn Ngữ 4.25 4.86 3.61 8.14 3.43 3.46 4.98 5.18 2.5 4.49
Nguyễn Văn Linh 3.75 7 6.92 9.17 3.17 2 3.32 3.25 1.33 4.43
Nguyễn Cư Trinh 2.88 5.33 5 4.25 3.83 2.08 4.53 5.33 6 4.36
Nguyễn Hoàng 1.38 5.69 1.63 8.13 4.81 6.38 5.14 3.5 1.56 4.24
Nguyễn Du 4 3.05 3.65 6.4 3.5 6.2 5.64 2.6 1.05 4.01
Nguyễn Bỉnh Khiêm 2.38 4.75 2.2 6.55 4.9 5.1 5.23 3.1 1.1 3.92
Tôn Thất Tùng 2.88 4.56 2.38 6.94 3.69 2.06 3.83 3.13 4.44 3.77
Phan Sào Nam 2 5.63 2.06 3.69 3.38 5.38 5.91 3.31 2.06 3.71
Huỳnh Thúc Kháng 1 4.94 3.56 6.75 3.56 1.88 4.31 2.06 3.63 3.52
Nguyễn Văn Trỗi 1.5 4.25 3.75 6.42 3.42 3.83 3.72 2 2.33 3.47
Nguyễn Thị Minh Khai 1.75 6.88 1.19 5.44 4.69 1.56 5.21 2.38 0.88 3.33
Duy Tân 3.25 4.81 1.31 4.5 3.69 4 4.24 1.13 0.56 3.05
Trần Phú 1.13 4.25 1.5 4.13 3.38 2.81 3.25 3.63 1.63 2.85
Lý Tự Trọng 0.63 4.13 2 5.25 3.5 1.88 1.85 1.63 1.13 2.44

Số lượt xem : 1

Các tin khác