Sau thực phẩm, giáo dục là nhu cầu số một của dân tộc ''

Ngày 07 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thành tích nhà trường » Thành tích học sinh

Thành tích học sinh

Cập nhật lúc : 20:11 13/11/2019  

DS HỌC SINH THI HSG KHỐI 9 CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2019-2020 ĐẠT KẾT QUẢ CAO

Họ và tên   Ngày sinh Đơn vị Điểm Công nhận
HSG và đạt giải
Môn
Nguyễn Thị Bảo  Ngân 12/10/2005 Lê Hồng Phong 9.75 Nhất Toán
Trương Phước  Tiến 28/01/2005 Lê Hồng Phong 9.00 Nhất Vật Lý
Trương Thị Uyên  Nhi 05/01/2005 Lê Hồng Phong 8.75 Nhất Vật Lý
Lê Thị Thanh  Nga 06/06/2005 Lê Hồng Phong 8.50 Nhất Sinh Học
Nguyễn Văn  Khải 04/07/2005 Lê Hồng Phong 8.25 Nhì Toán
Nguyễn Thị Diệu  My 07/09/2005 Lê Hồng Phong 8.00 Nhì Vật Lý
Trương Thị Uyên  Nhi 05/01/2005 Lê Hồng Phong 7.50 Nhì Địa Lý
Trương Thị Tuyết  Mai 14/05/2005 Lê Hồng Phong 7.25 Ba Địa Lý
Nguyễn Văn  Khải 04/07/2005 Lê Hồng Phong 7.05 Ba Tiếng Anh
Nguyễn Lê Nhật  Ân 27/09/2005 Lê Hồng Phong 7.00 Ba Địa Lý
Trương Bảo  Vy 17/08/2005 Lê Hồng Phong 7.00 Ba Địa Lý
Lê Quang  Cường 30/04/2005 Lê Hồng Phong 7.00 Ba Vật Lý
Nguyễn Nữ Như  Khánh 20/08/2005 Lê Hồng Phong 6.75 Ba Địa Lý
Nguyễn Hoàng Quỳnh  Như 14/03/2005 Lê Hồng Phong 6.50 Ba Lịch Sử
Trần Thị Bình  Dương 09/01/2005 Lê Hồng Phong 6.25 Công nhận Sinh Học
Nguyễn Thị Thanh  Nhã 29/08/2005 Lê Hồng Phong 6.00 Công nhận Địa Lý
Võ Thùy  Linh 19/09/2005 Lê Hồng Phong 6.00 Công nhận Vật Lý
Nguyễn Thị Bảo  Ngân 12/10/2005 Lê Hồng Phong 5.75 Công nhận Tiếng Anh
Phan Phương  Uyên 18/08/2005 Lê Hồng Phong 5.75 Công nhận Lịch Sử
Nguyễn Lê Bảo  Châu 4/7/2005 Lê Hồng Phong 5.75 Công nhận Sinh Học
Trần Nguyễn Kim  Ngân 17/08/2005 Lê Hồng Phong 5.65 Công nhận Tiếng Anh
Huỳnh Thị Như  Ý 21/02/2005 Lê Hồng Phong 5.50 Công nhận Ngữ Văn
Đào Thị Mỹ  Hằng 26/02/2005 Lê Hồng Phong 5.50 Công nhận Địa Lý
Mai Nhật  Quân 13/03/2005 Lê Hồng Phong 5.25 Công nhận Sinh Học
Trần Thị Bình  Dương 09/01/2005 Lê Hồng Phong 5.00 Công nhận Ngữ Văn
Trương Phước  Tiến 28/01/2005 Lê Hồng Phong 5.00 Công nhận Ngữ Văn
Trần Hữu Minh  Quân 31/03/2005 Lê Hồng Phong 5.00 Công nhận Hóa Học
Nguyễn Tùng  Lâm 04/12/2005 Lê Hồng Phong 5.00 Công nhận Vật Lý
Lê Huỳnh Ái  Mỹ 27/10/2005 Lê Hồng Phong 5.00 Công nhận Sinh Học

Số lượt xem : 1

Các tin khác