Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 15 tháng 10 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Các văn bản giáo viên cần biết

Các văn bản giáo viên cần biết

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Quy chế thi đua khen thưởng 45/2013/QĐ-UBND

QUY CHẾ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ (Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2013/QĐ-UBND ngày 11/11/2013 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

Công văn số: 10227/THPT V/v Hướng dẫn đánh giá xếp loại giờ dạy ở bậc trung học

Công văn số: 10227/THPT V/v Hướng dẫn đánh giá xếp loại giờ dạy ở bậc trung học     Để đảm bảo sự đồng bộ và thống nhất tương đối giữa các địa phương trong việc đánh giá giờ dạy của tổ...