Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Ngày 30 tháng 06 năm 2016

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tổ chuyên môn

Hà Thúc Thiện

Cập nhật lúc : 18:46 23/09/2013  

Kế hoạch cá nhân Năm học 2013- 2014

PHÒNG GD&ĐT TP HUẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Huế, ngày 06 tháng 9 năm 2013

 

 

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN NĂM HỌC 2013 – 2014

 

Họ và tên giáo viên: Hà Thúc Thiện  Tổ: Ngữ văn – Giáo dục công dân 

Nhiệm vụ được giao:

- Giảng dạy: Ngữ văn 6/7, 7/1, 7/4.

- Chủ nhiệm: không

                     - Công tác Đảng, Đoàn: không

                     - Công tác khác : không

 

A.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

I.Thuận lợi :

- Được sự quan tâm chỉ đạo của BGH nhà trường, các đoàn thể trong nhà trường cũng như trong địa phương và sự cộng tác tích cực của phụ huynh  HS.

- Trường đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động dạy - học đồng bộ và đủ.

- Sự đoàn kết, sẵn sàng chia sẻ giúp đở lẫn nhau của giáo viên trong tổ, trong trường.

- Là giáo viên lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy và quản lý học sinh khi lên lớp.

- Học sinh đã có những chuyển biến theo hướng tích cực trong việc học các bộ môn do tổ đảm nhận.

II.Khó khăn :

- Tuổi cao, sức khỏe hạn chế, làm nhiều công tác nên nhiều lúc có áp lực  trong công việc.

 

B. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC

 

I.Nhiệm vụ 1: Rèn luyện Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

 

1. Tích cực học tập các nghị quyết của Đảng các cấp, không ngừng rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị để có lập trường kiên định, có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

2. Chấp hành nghiêm các chính sách pháp luật của nhà nước và vận động gia đình cùng làm theo.

3.  Tiếp tục học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh.

4. Chấp hành tốt quy chế của ngành, quy định của nhà trường.

5. Ra sức rèn luyện để không bị tiêm nhiểm lối sống thực dụng, ảnh hưởng của lối sống vội trong nền kinh tế thị trường, xây dựng lối sống chuẩn mực trên cở sở truyền thống dân tộc.

 

II.Nhiệm vụ 2: Công tác chuyên môn - nghiệp vụ

1.Thực hiện chương trình:

-Thực hiện theo đúng phân phối chương trình và chương trình giảm tải, bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng.

-Thực hiện đúng kế hoạch hoạt động của tổ, của trường.

2. Thực hiện quy chế chuyên môn:

- Soạn, giảng, chấm, chữa đầy đủ, nghiêm túc.

- Bảo đảm ngày công, thời gian tiết dạy.

- Lên lịch báo giảng đầu tuần.

3. Hồ sơ sổ sách: Bảo đảm đầy đủ hồ sơ sổ sách theo quy định.

4. Đổi mới phương pháp giảng dạy: Dạy học theo hướng tích cực thầy chủ đạo, trò chủ động.

5. Đổi mới kiểm tra đánh giá: Thực hiện các bài kiểm tra định kỳ theo kế hoạch kiểm tra chung, bài kiểm tra có ma trận, đáp án.

6. Ứng dụng CNTT – Sử dụng thiết bị dạy học – Dạy các tiết thực hành:

-Thực hiện đúng quy định chuyên môn dạy 5% số tiết trên lớp.

-Thao giảng bằng giáo án điện tử.

7. Chỉ tiêu về chất lượng bộ môn:

a-    Chất lượng đầu vào:

Môn Lớp

Số HS

Giỏi

Khá

T.Bình

Yếu

Kém

Trên TB

Dưới TB

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

6/7

30

5

16,66

11

43,38

6

19,98

5

16,66

1

3,3

 

 

 

 

7/1

30

4

13,33

12

40,02

11

36,66

3

9,99

 

 

 

 

 

 

7/4

29

5

17,24

12

41,39

9

31,03

3

10,34

 

 

 

 

 

 

b-    Chất lượng giữa kì:

Môn Lớp

Số HS

Giỏi

Khá

T.Bình

Yếu

Kém

Trên TB

Dưới TB

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

6/7

30

5

16.66

13

52,02

5

16,66

4

13,33

1

3,33

 

 

 

 

7/1

30

5

16,66

13

43,33

14

38,68

1

3,33

 

 

 

 

 

 

7/4

29

5

17,24

16

55,19

6

20,68

2

6,89

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c- Chỉ tiêu:

Môn Lớp

Số HS

Giỏi

Khá

T.Bình

Yếu

Kém

Trên TB

Dưới TB

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

6/7

30

3

9,99

12

40,0

14

49,3

2

6,66

 

 

 

 

 

 

7/1

30

2

6,66

15

50,0

11

36,6

2

6,66

 

 

 

 

 

 

7/4

29

3

10,34

15

51,7

9

31,0

2

6,89

 

 

 

 

 

 

                                 

8) Công tác thông tin hai chiều:

-Thường xuyên cập nhật các thông tin của nhà trường, tổ chuyên môn để thực hiện công tác có hiệu quả.

-Cấp nhật điểm vào máy, vào sổ cái, vào mạng đúng quy định.

-Báo cáo kết quả hoạt động theo quy định.

9) Biện pháp:

- Tích cực nghiên cứu, tìm tòi học hỏi để không ngừng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng trong công tác.

- Bám sát kế hoạch của nhà trường, kế hoạch của tổ để thực hiện.

- Phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác, tình cảm yêu nghề.

- Dạy học theo đúng tiến độ chương trình, không dồn ép, đảm bảo chuẩn kiến thức trong mỗi bài dạy.

- Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tính tích cực chủ động học tập cuả HS.

- Đảm bảo tính khách quan công bằng trong kiểm tra đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, tu dưỡng của HS.

- Tăng cường trao đổi kinh nghiệm giảng dạy thông qua các tiết dự giờ, thao giảng.

- Đẩy mạnh công tác tự học, tích cực soạn giáo án điện tử.

- Trong soạn giảng, chú ý hệ thống câu hỏi dẫn dắt để HS dễ tiếp cận với kiến thức mới.

- Tổ chức tốt việc học nhóm theo các kỹ thuật dạy học (khăn trải bàn, các mảnh ghép) để phát huy tính tích cực ở HS.

- Kịp thời khen ngợi, khuyến khích để động viên HS mạnh dạn tham gia bày tỏ ý kiến trong quá trình học tập.

-Tránh việc đọc chép và bỏ sót đối tượng HS yếu kém.

-Tiến hành kiểm tra định kì để đảm bảo việc thực hiện chương trình đúng tiến độ và điều chỉnh kịp thời các hiện tượng có khả năng vi phạm qui chế CM.

- Thực hiện tốt quy chế chuyên môn, đảm bảo các loại hồ sơ theo quy định.

- Chú ý lồng ghép việc giáo dục đạo đức, thị hiếu thẫm mỹ, khả năng giao tiếp, ứng xử có văn hóa; giáo dục bảo vệ môi trường và kĩ năng sống, ý thức chấp hành luật pháp cho HS trong quá trình giảng dạy.

 

III. Nhiệm vụ 3: Công tác tự bồi dưỡng, phát triển năng lực sư phạm

1. Việc thực hiện cuộc vận động: “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

2. Thăm lớp - Dự giờ - Thao giảng:

a- Thăm lớp:  

b- Dự giờ: Dự giờ đủ 18 tiết trong năm học

c- Thao giảng: 4 tiết/năm

-Tiết 1: lớp 6, tiết 25 tuần 7 , bài “ Em bé thông minh”

-Tiết 2: lớp 7, tiết 39 tuần 10, bài “ Từ trái nghĩa”

-Tiết 3: Lớp 6, tiết 91 tuần 2, bài “ Nhân hóa ”

-Tiết 4: Lớp 6, tiết 99  tuần 25 , Bài “ Lượm”

3. Thi giáo viên giỏi các cấp:

 -Thi giáo viên giỏi cấp trường do Trường tổ chức.

4. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi – Phụ đạo học sinh yếu kém:

a- Bồi dưỡng học sinh giỏi: Nghiên cứu, tìm hiểu thêm tài liệu để nâng cao chất lượng giờ dạy, động viên học sinh phát huy tính tự học, tự nghiên cứu, bồi dưỡng khả năng cảm thụ văn học.

b- Phụ đạo học sinh yếu kém: Chú ý các đối tượng học sinh yếu, kém, có kế hoạch bồi dưỡng để các em nắm bắt kịp chương trình, động viên các em chủ động hơn trong học tập để có tiến bộ..

5. Tham gia học tập các chuyên đề chuyên môn:

-Tham gia đầy đủ các buổi học tập chuyên đề do Phòng, Trường tổ chức.

6. Biện pháp:

- Trước khi tham gia dự giờ đồng nghiệp cần nghiên cứu trước nội dung bài dạy, rút kinh nghiệm qua góp ý của giáo viên cho đồng nghiệp để làm kinh nghiệm cho mình..

- Sưu tầm hình ảnh khi soạn bài và tổ chức tốt các tiết thao giảng.

-Trung thực, khách quan, mang tính xây dựng trong khi góp ý về nội dung, phương pháp tiết daỵ.

-Thường xuyên tự học thông qua các nguốn sách trong thư viện và nguồn Internet.

- Định hướng đề tài (SKKN-TLCM) ngay từ đầu năm để thu thập thông tin trong quá trinh dạy nhằm đảm bảo chất lượng của sáng kiến.

- Động viên, khuyến khích, phát huy tính say mê tìm tòi học hỏi và ước mơ đạt giải trong các kì thi HS Giỏi ở mỗi HS trong đội tuyển.

 

 

 

 

C. ĐĂNG KÝ THI ĐUA:

I. Tên đề tài tích lũy chuyên môn: Các biện pháp tốt nhất nhằm làm giảm bớt học sinh yếu, kém môn Ngữ văn lớp 6 ở trường THCS Lê Hồng Phong

II. Đăng kí danh hiệu thi đua: Lao động tiên tiến.

III. Đăng kí hình thức khen thưởng: UBND thành phố khen.

 

Tổ Trưởng                                                                                                    Người lập kế hoạch

 

     

 

                                                                                                                     Hà Thúc Thiện

 

Phê duyệt

Hiệu trưởng

 

 

 

 

Nguyễn Phước