Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 09 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch Liên đội

Kế hoạch Liên đội

Cập nhật lúc : 11:09 10/10/2013  

Số liệu Công tác Đội đầu năm

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH TP HUẾ

 

LIÊN ĐỘI THCS LÊ HỒNG PHONG

 

Số: 02/BC/LĐ-LHP

Huế, ngày 02  tháng 10  năm 2013

 

SỐ LIỆU CÔNG TÁC ĐỘI ĐẦU NĂM HỌC 2013-014

 

 

Khối THCS:

 

Tổng số học sinh

Số đội viên

Tổng số Đoàn viên chi đoàn

Tổng số chi đội

Khối 6

Khối 7

Khối 8

Khối 9

Khối 6

Khối 7

Khối 8

Khối 9

26

28

212/97

208/87

231/109

240/119

204/97

200/87

222/109

238/119

Tổng cộng: 891

Tổng cộng: 864

 

 

 

Ghi chú: Có 27 học sinh là chú điệu của các chùa.

 

XÁC NHẬN CỦA BAN GIÁM HIỆU                                                            TM. BAN PHỤ TRÁCH ĐỘI

HIỆU TRƯỞNG                                                                                  TỔNG PHỤ TRÁCH

 

 

 

 

         Đỗ Lê Quý