Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''

Ngày 16 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch Liên đội

Kế hoạch Liên đội

Cập nhật lúc : 08:28 16/11/2015  

Kế hoạch trò chơi dân gian trong lễ Khai Giảng năm học 2015-2016

HỘI ĐỒNG ĐỘI TP HUẾ

 

LIÊN ĐỘI THCS LÊ HỒNG PHONG

 

Số: 02/KH/LĐ-LHP

 

 Huế, ngày 22 tháng 8 năm 2015

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC TRÒ CHƠI DÂN GIAN

TRONG NGÀY KHAI GIẢNG

NĂM HỌC 2015 - 2016

I/Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Ngày 05 tháng 9 năm 2015. 

- Địa điểm: Sân  trường THCS Lê Hồng Phong.

- Đối tượng: Học sinh toàn trường.

II/ Các trò chơi:

1/ Trò chơi Đôi bạn cùng tiến Khối 6-7-8-9.

-         Số lượng: Mỗi chi đội cử 05 nam và 05 nữ.

-         Cách chơi: Trong mỗi đội chia thành 05 cặp ( 01nam và 01 nữ). Mỗi đội sẽ có một quả bong bóng ( do BTC chuẩn bị ). Từng cặp nam, nữ sẽ dùng đầu ( tráng) để di chuyển quả bong bóng từ vạch xuất phát đến đích và ngược lại. Đội nào hoàn thành hết 5 lượt trước đội đó sẽ giành chiến thắng (Trong quá trình di chuyển đội nào để tay chạm bóng sẽ bị loại khỏi trò chơi).

-         Thứ tự chơi: K6 – K7 – K8 – K9.

2/ Trò  chơi đi xe đạp chậm Khối 6-7-8-9.

-         Số lượng: Mỗi chi đội cử 1 nam.

-         Cách chơi: các lớp sẽ thi đấu cùng một lúc đội nào hoàn thành quãng đường trong thời gian của đội mình lâu nhất đội đó sẽ giành chiến thắng. ( Trong khi thi đội nào để chân chạm đất thì sẽ bị loại khỏi trò chơi)

-         Thứ tự chơi: K7 – K8 – K9 – K6

3/ Trò  nhảy bao bố tiếp sức Khối 6-7-8-9.

-         Số lượng: Mỗi chi đội cử 5 nam, 5 nữ.

-         Cách chơi: các lớp sẽ thi đấu cùng một lúc mỗi lượt nhảy sẽ gồm 1 nam và 1 nữ nếu đội nào hoàn thành 5 lượt nhảy trong khoảng thời gian ngắn nhất đội đó sẽ giành chiến thắng.

-         Thứ tự chơi: K8 – K9 – K6 – K7

4/ Trò chơi đổ nước vào chai Khối 6-7-8-9.

-         Số lượng: Mỗi chi đội cử 3 nam, 4 nữ .

-         Cách chơi: Các học sinh của mỗi lớp đứng thành một hàng dọc từ vị trí lấy nước đến chai đựng nước của đội đó. Người đầu tiên phải dùng tay lấy nước từ vị trí lấy nước chuyền sang tay của người thứ hai tương tự như vậy chuyền đến người cuối cùng và người cuối cùng đổ nước vào chai của đội mình. Sau thời gian 3 phút đội nào có số lượng nước trong chi nhiều hơn đội đó sẽ giành chiến thắng.

-         Thứ tự chơi: K9 – K6 – K7 – K8

IV/ Cơ cấu giải thưởng:

- 1 giải nhất toàn đoàn ( 70.000đ)

- 1 giải nhì toàn đoàn ( 60.000đ)

- 1 giải ba toàn đoàn ( 50.000đ)

- 16 giải nhất (mỗi giải 30.000đ)

- 16 giải nhì (mỗi giải 25.000đ)

- 16 giải ba (mỗi giải 20.000đ)

 

IV/ Phụ trách trò chơi:

  1. Thầy Quách Tân                   Trưởng ban Chỉ đạo.
  2. Thầy Nguyễn Minh Tuấn    Trưởng ban tổ chức.
  3. Thầy Hồ Viết Huy                Trưởng ban ban thi đua.
  4. Thầy Nguyễn Văn Vững      Phụ trách công tác tổ chức.
  5. Thầy Nguyễn Xuân Lợi       Phụ trách trò chơi Nhảy bao bố TS K6-7-8-9.
  6. Thầy Hồ Lâm Đức                Phụ trách trò chơi Nhảy bao bố TS K6-7-8-9.
  7. Thầy Hồ Đắc Điểm              Phụ trách trò chơi Đi xe đạp chậm K6-7-8-9. 
  8. Thầy Phan Tuấn Hữu           Phụ trách trò chơi Đi xe đạp chậm K6-7-8-9. 
  9.  Thầy Lê Tuấn Hảo              Phụ trách trò chơi Đổ nước vào chai K6-7-8-9.

10.  Thầy Hồ Nhật Trí                Phụ trách trò chơi Đổ nước vào chai K6-7-8-9.

11. Thầy Lê Hải Linh                 Phụ trách trò chơi Đôi bạn cùng tiến K6-7-8-9.

12. Thầy Đoàn Trọng Mậu        Phụ trách trò chơi Đôi bạn cùng tiến K6-7-8-9.

13. Thầy Lê Minh Nhật               Phụ trách trò chơi Đôi bạn cùng tiến K6-7-8-9.

 

Ghi chú:  Yêu cầu tất cả các Chi đội tham gia (tính vào điểm thi đua năm).

           

 

HIỆU TRƯỞNG                                              TM. BAN PHỤ TRÁCH ĐỘI

  GV – TPT ĐỘI

 

 

 

 

 Nguyễn Văn Vững