Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 09 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch Liên đội

Kế hoạch Liên đội

Cập nhật lúc : 08:34 16/11/2015  

Kế hoạch Đại hội Chi đội năm học 2015-2016

HỘI ĐỒNG ĐỘI THÀNH PHỐ HUẾ

LIÊN ĐỘI THCS LÊ HỒNG PHONG

*** THẢO)

               ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

 

  Thành phố Huế, ngày 28 tháng 9 năm 2015

KẾ HOẠCH

(V/v Tổ chức Đại hội Đội TNTP Hồ Chí Minh cấp cơ sở

 nhiệm kỳ 2015 - 2016)

 

Thực hiện Điều lệ và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh; căn cứ chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2015 – 2016 và hướng dẫn tổ chức Đại hội Đội của Hội đồng Đội Trung ương và Hội đồng Đội tỉnh Thừa Thiên Huế, Hội đồng Đội thành phố triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Đội TNTP Hồ Chí Minh cấp cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2016 với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2014 - 2015 và đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2015 - 2016 đồng thời lựa chọn và bầu BCH Chi đội mới có đủ năng lực, điều kiện, có uy tín để lãnh đạo tập thể Chi đội hoàn thành xuất sắc nghị quyết của Đại hội.

- Đại hội là đợt sinh hoạt quan trọng của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh, là ngày hội lớn của các em Đội viên được tiến hành thường xuyên hàng năm theo quy định của Điều lệ Đội, phát huy tinh thần làm chủ của Đội viên và tập thể Chi đội, thực hiện tốt nguyên tắc tự nguyện, tự quản dưới sự hướng dẫn của phụ trách Đội, góp phần xây dựng tổ chức Đội ngày càng vững mạnh.

- Trong Đại hội, tập thể Đội viên có quyền thảo luận đánh giá những thành tích, những tồn tại của công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong năm học qua dưới sự hướng dẫn của phụ trách Đội. Đại hội quyết định chương trình công tác của Chi đội trong năm học mới.

- Đại hội sẽ tạo môi trường cho đội viên và tập thể Chi đội thực hiện quyền, trách nhiệm của mình, đồng thời đề ra mục tiêu phấn đấu rèn luyện cho bản thân trong năm học mới, tạo không khí thi đua sôi nổi của chi đội và tập thể Chi đội ngay từ đầu năm học.

2. Yêu cầu:

- 100% Chi đội phải tổ chức Đại hội trước khi tiến hành Đại hội Liên đội.

          - Đại hội phải đảm bảo tính trang trọng, nghiêm túc, đồng thời tạo được không khí vui tươi, đoàn kết nhất trí cao của toàn thể Đội viên.

          - Đội viên cần phát huy cao tính tự giác và tinh thần làm chủ, thấy rõ trách nhiệm, quyền lợi của mình trong việc tham gia xây dựng tổ chức Đội.

- Lựa chọn và bầu BCH Chi đội mới có đủ năng lực, điều kiện, có uy tín để lãnh đạo tập thể Chi đội hoàn thành xuất sắc Nghị quyết của Đại hội. Số lượng BCH Chi đội  5  đội viên .

II. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI:

  1. 1.     Thời gian:

-         Đại hội Chi đội điểm vào lúc 16h00 phút ngày 06/10/2015 ( Thứ 3 )

-         Đại hội chi đội: Dự kiến ngày 09/10/2015.

  1. 2.     Đại điểm:

-         Đại hội Chi đội điểm: tại Nhà thi đấu ( Lớp 8/2).

-         Địa hội chi đội tại các phòng học của chi đội đó

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI CH ĐỘI ĐIỂM:

          - Ban BPT Đội.

- Các anh chị phụ trách của 28 Chi đội ( 28 GVCN)

- 28 học sinh là lớp trưởng của các lớp

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Yêu cầu

- Điều kiện tổ chức Đại hội:

+ Chi đội: Phải có trên hai phần ba đội viên của chi đội có mặt.

- Trang trí: Cờ Tổ quốc, cờ Đội hoặc huy hiệu Đội, ảnh Bác Hồ hoặc tượng Bác (cờ Đội có thể do đội viên cầm khi chào cờ theo Nghi thức Đội), Trang trí bảng

 

ĐẠI HỘI

CHI ĐỘI………………………….

NHIỆM KỲ 2015 – 2016

 

 

 

2. Nội dung và chương trình Đại hội Chi đội

- Tập hợp chi đội, kiểm tra số lượng, tư thế, trang phục của đội viên.

- Khai mạc Đại hội:

+ Chào cờ (theo Nghi thức Đội).

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, công bố số lượng đội viên dự Đại hội.

- Bầu Đoàn Chủ tịch (3 đến 5 đội viên), Đoàn Chủ tịch lên làm việc (Ban Chỉ huy chi đội có thể dự kiến Đoàn Chủ tịch để Đại hội biểu quyết).

- Đoàn Chủ tịch giới thiệu thư ký Đại hội (1 đến 2 đội viên), công bố chương trình và nội dung Đại hội.

- Đọc báo cáo tổng kết công tác của chi đội trong nhiệm kỳ qua và dự thảo chương trình công tác nhiệm kỳ mới. Đối với chi đội mới thành lập chỉ trình bày dự thảo chương trình công tác nhiệm kỳ mới.

- Tiến hành thảo luận và biểu quyết những đánh giá trong báo cáo tổng kết và những chỉ tiêu cụ thể trong dự thảo chương trình công tác nhiệm kỳ mới.

- Phụ trách chi đội hoặc đại diện đại biểu phát biểu ý kiến.

- Bầu Ban Chỉ huy chi đội và bầu đại biểu đi dự Đại hội liên đội:

+ Đoàn Chủ tịch công bố Ban Chỉ huy chi đội cũ hết nhiệm kỳ, nêu tiêu chuẩn, cơ cấu và số lượng được bầu vào Ban Chỉ huy chi đội mới. Số lượng Ban Chỉ huy chi đội thực hiện theo Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh.

+ Biểu quyết thống nhất số lượng bầu Ban chỉ huy chi đội.

+ Ứng cử và đề cử.

+ Nếu có đội viên nào trong danh sách ứng cử và đề cử xin rút tên thì nêu rõ lý do, Đoàn Chủ tịch sẽ hội ý và quyết định có cho đội viên đó rút tên hay không.

+ Biểu quyết chốt danh sách bầu cử.

+ Đại hội bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín.

+ Bầu Ban kiểm phiếu: Thống nhất số lượng, danh sách Ban Kiểm phiếu (bằng hình thức giơ tay).

- Ban Kiểm phiếu làm việc: Ban kiểm phiếu công bố nguyên tắc, thể lệ bầu cử, kiểm tra phiếu, phát phiếu bầu cử, kiểm tra hòm phiếu, hướng dẫn bỏ phiếu và tiến hành bỏ phiếu (phiếu hợp lệ là phiếu bầu đúng tên người trong danh sách bầu cử, không thừa so với số lượng quy định). Người trúng cử phải được trên một phần hai tổng số phiếu bầu và theo thứ tự từ cao xuống (có thể bầu trực tiếp chi đội trưởng và các chi đội phó).

- Đại hội giải lao và sinh hoạt văn nghệ (khi Ban Kiểm phiếu làm việc).

- Ban Kiểm phiếu làm việc và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Nếu bầu lần 1 chưa đủ số lượng, Đại hội tiến hành bầu cử lần 2 trong số những đội viên không trúng cử ở lần 1. Nếu lần 2 vẫn chưa đủ thì Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội để bầu tiếp hoặc sẽ bầu bổ sung trong các kỳ họp sau.

- Ban Chỉ huy chi đội mới ra mắt Đại hội và phát biểu nhận nhiệm vụ.

- Nếu phải bầu đại biểu đi dự Đại hội liên đội thì bầu tiếp như trình tự bầu Ban Chỉ huy chi đội.

- Thư ký trình bày dự thảo nghị quyết Đại hội; Đại hội biểu quyết thông qua nghị quyết.

- Tổng kết Đại hội. Đoàn Chủ tịch đánh giá kết quả Đại hội, cảm ơn các đại biểu và tuyên bố bế mạc.

- Chào cờ bế mạc (Không thực hiện bài trống chào cờ, không hát Quốc ca, Đội ca, không hô khẩu hiệu)

* Lưu ý:

- GVCN và học sinh của các lớp tham gia Đại hội điểm đầy đủ để rút kinh nghiêm cho đại hội chi đội mình.

- GVCN xây dựng báo cáo tổng kết công tác đội và  phương hướng hoạt động của chi đội nhiệm kỳ 2015-2016 tùy tình hình thực tế của Chi đội.

- Sau khi đại hội chi đội GVCN photo và nộp lại cho BPT Đội để lưu hồ sơ Liên Đội:

Hồ sơ đại hội gồm:

- Nghị quyết Đại hội

- Biên bản kiểm phiếu

- Tổng kết và phương hướng hoạt động của chi đội

- Danh sách ban chỉ huy chi đội

- Danh sách Đại biểu tham dự Đại hội Liên Đội ( 11 đội viên/ chi đội)

                       

XÁC NHẬN CỦA BGH NHÀ TRƯỜNG

HIỆU TRƯỞNG

TM. BPT ĐỘI

GV-TPT ĐỘI

 

 

Nguyễn Văn Vững