Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''

Ngày 09 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch Liên đội

Kế hoạch Liên đội

Cập nhật lúc : 11:08 10/10/2013  

Đăng ký thi đua Liên đội

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

LIÊN ĐỘI  THCS LÊ HỒNG PHONG

Hương Long, ngày 02 tháng 10 năm 2013

 

 

ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA

LIÊN ĐỘI THCS LÊ HỒNG PHONG

NĂM HỌC: 2013-2014

 

Stt

Tập thể - Cá nhân

Danh hiệu

Ghi chú

01

Tập thể Liên Đội

Liên Đội vững mạnh

TW Đoàn tặng bằng khen

Nhận cờ thi đua “Công tác xây dựng đội vững mạnh”.

Nhận cờ thi đua  “Luyện rèn tri thức-Vững bước tương lai”

Đơn vị xuất sắc công tác Đội và phong trào thiếu nhi

02

GV-Tổng phụ trách

Tỉnh Đoàn tặng bằng khen

 

XÁC NHẬN CỦA BAN GIÁM HIỆU                               TM. BAN PHỤ TRÁCH ĐỘI

                 HIỆU TRƯỞNG                                              TỔNG PHỤ TRÁCH  

 

 

 

 

                                                                                                                 Đỗ Lê Quý