Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 09 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch chiến lược

Kế hoạch chiến lược

Cập nhật lúc : 09:08 12/11/2013  

Chương trình hành động của Trường THCS Lê Hồng Phong (2012-2020)

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ VÀ PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ HUẾ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TỈNH ĐẢNG BỘ LẦN THỨ XIV VÀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LẦN    THỨ X VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIAI ĐOẠN 2011 – 2015.

 

Căn cứ chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ XIV về giáo dục và đào tạo giai đoạn 2011 – 2015 của Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế; 

Căn cứ kế hoạch thực hiện chương trình hành động của Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Tỉnh đảng bộ lần thứ XIV và thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X về GD&ĐT giai đoạn 2011 – 2015 của Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Thành phố Huế;

 Căn cứ tình hình thực hiện nhiệm vụ giáo dục trên địa bàn Phường Hương Long, Trường THCS Lê Hồng Phong xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chương trình hành động của Sở và Phòng GD&ĐT như sau:

Tải file